Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thảo luận về cách tính chỉ số giá xây dựng

  • Khởi xướng tien_gtvt
  • Ngày gửi
T

tien_gtvt

Guest
Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch là 5 năm (Thời điểm gốc là cuối năm 2007). Tổng mức đầu tư chưa kể lãi vay và chưa có dự phòng là 350 tỷ đồng và được phân bổ theo kế hoạch tiến độ thể hiện trong Bảng 2.
Bảng 2: Phân bổ vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện

Nội dung Thời gian thực hiện (năm)
1 (2008) 2 (2009) 3 (2010) 4 (2011) 5 (2012)
Vốn phân bổ (tỷ đồng) 25 55 105 110 55
Tham khảo chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố theo Công văn số1601/BXD-VP ngày 25 tháng 7 năm 2007 và tính được hệ số trượt giá của các năm liền trước. Việc tính toán minh họa ở Bảng 3.
Bảng 3: Tính hệ số trượt giá

Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007
Chỉ số giá xây dựng (Theo công bố của Bộ Xây dựng) 139 144 149 165
Hệ số trượt giá (Chỉ số giá năm đó chia cho chỉ số giá năm liền trước) 1,036 1,035 1,107
Hệ số trượt giá trung bình hàng năm là 1,059 (bình quân đơn giản hệ số trượt giá của 3 năm). Việc tính toán chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá cho dự án được thể hiện ở Bảng 4.
Bảng 4: Tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá

TT Nội dung Tiến độ thực hiện dự án
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ chưa có trượt giá (tỷ đồng) 25 55 105 110 55
2 Chỉ số giá của từng năm 1,059 1,121 1,187 1,258 1,332
3 Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ đã có trượt
giá (tỷ đồng) 26,475 61,655 124,635 138,38 73,26
4 Trượt giá từng năm (tỷ đồng) 1,475 6,655 19,635 28,38 18,26
5 Trượt giá lũy tích (tỷ đồng) 1,475 8,13 27,765 56,145 74,405
Như vậy dự phòng trượt giá cho dự án này là 74,405 tỷ đồng.
:beat:A Thế Anh ơi : Các chỉ số em tô màu đỏ làm sao tính ra được vậy? Giúp em với. Cảm ơn anh nhìu:beer:
 
K

khanhme01

Guest
@tien_gtvt

Chỉ số giá của từng năm 1,059 1,121 1,187 1,258 1,332
được tính như sau:
1,059^1; 1.059^2; 1,059^3; 1,059^4; 1,059^5
 

tuthankt

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Cách tính chuẩn hơn

Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch là 5 năm (Thời điểm gốc là cuối năm 2007). Tổng mức đầu tư chưa kể lãi vay và chưa có dự phòng là 350 tỷ đồng và được phân bổ theo kế hoạch tiến độ thể hiện trong Bảng 2.
Bảng 2: Phân bổ vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện

Nội dung Thời gian thực hiện (năm)
1 (2008) 2 (2009) 3 (2010) 4 (2011) 5 (2012)
Vốn phân bổ (tỷ đồng) 25 55 105 110 55
Tham khảo chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố theo Công văn số1601/BXD-VP ngày 25 tháng 7 năm 2007 và tính được hệ số trượt giá của các năm liền trước. Việc tính toán minh họa ở Bảng 3.
Bảng 3: Tính hệ số trượt giá

Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007
Chỉ số giá xây dựng (Theo công bố của Bộ Xây dựng) 139 144 149 165
Hệ số trượt giá (Chỉ số giá năm đó chia cho chỉ số giá năm liền trước) 1,036 1,035 1,107
Hệ số trượt giá trung bình hàng năm là 1,059 (bình quân đơn giản hệ số trượt giá của 3 năm). Việc tính toán chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá cho dự án được thể hiện ở Bảng 4.
Bảng 4: Tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá

TT Nội dung Tiến độ thực hiện dự án
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ chưa có trượt giá (tỷ đồng) 25 55 105 110 55
2 Chỉ số giá của từng năm 1,059 1,121 1,187 1,258 1,332
3 Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ đã có trượt
giá (tỷ đồng) 26,475 61,655 124,635 138,38 73,26
4 Trượt giá từng năm (tỷ đồng) 1,475 6,655 19,635 28,38 18,26
5 Trượt giá lũy tích (tỷ đồng) 1,475 8,13 27,765 56,145 74,405
Như vậy dự phòng trượt giá cho dự án này là 74,405 tỷ đồng.
:beat:A Thế Anh ơi : Các chỉ số em tô màu đỏ làm sao tính ra được vậy? Giúp em với. Cảm ơn anh nhìu:beer:

Cái này về cơ bản là tính xem giá trị của khoản dự phòng ở thời điểm hiện tại phải là bao nhiêu để có giá trị bằng số vốn định phân bổ trong năm kế hoạch( đồng tiền bị mất giá - hay do trượt giá). Ví dụ năm 2012 cần phân bổ vốn là 55 tỷ thì ở thời điểm hiện tại cần giá trị dự phòng là bao nhiêu. do vậy khi tính hệ số trượt giá của các năm 2009, 2010, 2011, 2012 là phải so với năm gốc (năm 2007) thế thì phải tính được các chỉ số giá ước tính của các năm này
theo tôi thì hệ số trượt giá của các năm phải là:
2008 2009 2010 2011 2012
1,059 1,1304 1,2184 1,3013 1,3937
cách tính của tôi:
B1: từ hệ số trượt giá 3 năm 2005, 06, 07 tính được hệ số trượt giá trung bình là 1,059 cũng chính là hệ số trượt giá năm 2008 (so với năm 2007)
B2: tính chỉ số giá năm 2008 = hệ số trượt giá năm 2008 (1,059) x chỉ số giá năm 2007 (165) = 174,79
B3: tính hệ số trượt giá của năm 2009 (so với năm 2008)= trung bình giản đơn của hệ số trượt giá 3 năm liền trước = (1,035+1,107+1,059)/3=1,067
B4: tính chỉ số giá năm 2009 = hệ số trượt giá năm 2009 (so với năm 2008) x chỉ số giá năm 2008 = 174,79 x 1,067 = 186,520
B4: tính hệ số trượt giá của năm 2009 so với năm 2007 = chỉ số giá năm 2009 / chỉ số giá năm 2007 = 185,520/165 = 1,1304
Cứ như vậy ta sẽ tính được các hệ số trượt giá còn lại như tôi đã tính ở trên
Mong các bác chỉ giáo thêm
 
D

dauanhdung

Guest
biết thì còn nói làm gì, ai prồ post bài giải thích dùm em các số màu đỏ zới các pác
 
D

dauanhdung

Guest
đang thẩm định cái dự án Trung Tâm Dịch Vụ Thương Mại Tp.HCM mà phải tính kiểu cổ điển x10% thấy quê quá, kiểu này chắc prồ hơn. Pác TS.Trần Văn Tấn post lên mà không thương cho chót, để lấp lửng wa'. giải thích dùm em "số đỏ" gấp zới các pác
 

minhvhp

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
24
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
biết thì còn nói làm gì, ai prồ post bài giải thích dùm em các số màu đỏ zới các pác
Chỉ số giá của từng năm 1,059 1,121 1,187 1,258 1,332
được tính như sau:
1,059^1; 1.059^2; 1,059^3; 1,059^4; 1,059^5
 

hgiang211287

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Sinh viên
Nhung neu theo cach tinh nay thi chi so gia xay dưng nam sau chỉ co the lon hon so voi nam truoc. VD chi so gia 2005-2008
2005 2006 2007 2008
144 149 175 254
can xac dinh chi so gia 2009,2010,211. Neu lam theo phuong phap tren thi he so truot gia binh quan se la 1.22
Nhu vay he so truot gia 2009 so voi 2008 la 1.22
Chi so gia 2009 la 1.22x254=310 trong khi quy I, II nam 2009 chi so gia chi la 228 va 231
 

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Bài viết
876
Điểm thành tích
83
Lĩnh vực
Giáo viên, giảng viên
Không ngoại suy chỉ số giá xây dựng

Nhung neu theo cach tinh nay thi chi so gia xay dưng nam sau chỉ co the lon hon so voi nam truoc. VD chi so gia 2005-2008
2005 2006 2007 2008
144 149 175 254
can xac dinh chi so gia 2009,2010,211. Neu lam theo phuong phap tren thi he so truot gia binh quan se la 1.22
Nhu vay he so truot gia 2009 so voi 2008 la 1.22
Chi so gia 2009 la 1.22x254=310 trong khi quy I, II nam 2009 chi so gia chi la 228 va 231
Công thức tính CPDP2 hướng dẫn trong TT05/2007/TT-BXD còn thiếu chuẩn xác vì chưa tính đến độ dài thời gian thực hiện dự án (điều này đã được những người có trách nhiệm của BXD thừa nhận). Được biết, sau khi sửa đổi ND99/2007 sẽ sửa đổi TT05/2007 và công thức tính CPDP2 sẽ được chuẩn xác hóa.
Về chỉ số giá xây dựng BXD sẽ công bố để tham khảo áp dụng chứ ko "ngoại suy" theo các cách mà một số bạn đã thảo luận.
 

ban4_MinhHieu

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
40
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
em vừa vào đăng nhập thành viên. em tải phai cua bác tuthantk mà không được. bác giúp em tý. em vừa về phòng kế hoạch nên phải nghiên cứu. để chuẩn bị áp dụng cho dự án của bên em. nên rất cần tài liệu để xem. ai còn có bảng mẫu của bác tuthantk gửi dùm em tý.
 
Last edited by a moderator:

lê nhàn

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Bạn tuthanhkt ơi, bạn có thể gửi file này tới địa chỉ leethanhnhan@gmail.com giúp mình không? Mình mở file này của bạn trên diễn đàn nhưng không được. Cảm ơn bạn nhiều!
 

ledinhlinh

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Giáo viên, giảng viên
cách tính chỉ số bình quân là bình quân nhân mà các bác?
 

bespecial

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
chào các bác, e đang bắt đầu làm điều chỉnh giá thanh toán giao thông.
các bác cho e hỏi cách tính chỉ số giá: cố định: L,E,F,M, Lb,Lc,Eb,Ec... như thế nào?
e cảm ơn, chúc các bác mạnh khỏe
 

haiyen84

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Giúp em với em đang làm công trình thủy lợi năm 2014 có giá trị xây lắp 10 tỷ nhưng lại bắt em tính chi phí dự phòng mà thường em đang tính chi phí dự phòng là 5% hoặc 10% nhưng công trình này lại bắt tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá mà em nghiên cứu mãi vẫn chưa tìm ra phương án nào làm cho hợp lý giúp em với các bác ơi
 

chirikatoji

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Anh tuthanhkt! File anh bị lỗi rồi anh post lại cho em vs các bạn cùng xem với nhé! Em thấy đây là lĩnh vực mới có thể sẽ giúp các đơn vị thi công không bị động trong công việc của mình! Thanhs anh nhiều nhé
 

vuminhhoan

Thành viên rất năng động
Bài viết
117
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Giúp em với em đang làm công trình thủy lợi năm 2014 có giá trị xây lắp 10 tỷ nhưng lại bắt em tính chi phí dự phòng mà thường em đang tính chi phí dự phòng là 5% hoặc 10% nhưng công trình này lại bắt tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá mà em nghiên cứu mãi vẫn chưa tìm ra phương án nào làm cho hợp lý giúp em với các bác ơi
Dự phòng trượt giá được xác định theo công thức (1.6) tại Phụ lục số 01 theo Thông tư 04/2010/TT-BXD. Phần mềm Dự toán GXD ngoài việc hỗ trợ xác định chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, còn hỗ trợ tính toán đầy đủ các thành phần chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác và dự phòng phí. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn xác định chi phí dự phòng tại đây
Bạn có thể gửi lại file bạn tính toán nếu cần kiểm tra lại. Hi vọng tài liệu giúp được bạn giải quyết vướng mắc trên.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 131
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom