Thi chứng chỉ đấu thầu

Lusabu

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Tuần này, ngày 17/12/2017 mình có đăng ký tham gia thi chứng chỉ đấu thầu, tình huống thì vô hạn, kiến thức thì có hạn, bạn nào có tài liệu ôn thi, tổng hợp các tình huống, hoặc đã thi rồi có tổng hợp các kinh nghiệm cho mình xin tham khảo, nghe nói những đợt thi đầu này khả năng đậu không cao, mong các bạn đồng nghiệp giúp đỡ.