Thiết kế địa kỹ thuật

  • Thread starter MrHienNo1
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

M

MrHienNo1

Guest
#1
Một số tài liệu và phần mềm thiết kế địa kỹ thuật, Slope bà con ơi
Mã:
http://www.4shared.com/file/52262870/a756c667/ban_dich_bai_tap_slopew_v115.html?s=1
Đây nữa nè:
Mã:
http://www.4shared.com/file/54046048/57091c28/slope.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/54046057/dead30f8/Slope.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/52262869/c7914f82/Huong_dan_su_dung_SlopeW.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/51269979/39a18968/Tai_lieu_Slope_-_Sigma.html?s=1
Ứng dụng Slope trong thiết kế ổn định mái dốc đường & đường cao tốc
Mã:
http://www.4shared.com/file/48661700/2b5a5b5/Slope_Maintainence_-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50684192/4e5f03c8/Highway_Slope_Design__Complete_Chapters_Part_4__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50684047/8a59e33d/Highway_Slope_Design__Complete_Chapters_Part_3__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50683795/4961d260/Highway_Slope_Design__Complete_Chapters_Part_2__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/51269585/be9520e8/Bai_Giang_SLOPE.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50683764/b9fefe39/Highway_Slope_Design__Complete_Chapters_Part_1__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50229018/44da8883/SMORPH_slope_stability_software.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/48668214/6700dd8c/Slope_Stability__Complete_Chapters_Part_1__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/42031331/e35f5d1f/EJGESlope2004.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/45214625/3e93567b/Slopew422.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/43532954/2cf7be29/HD_Slope514.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/42032094/792950ad/Slope_Stability_US_Army.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/42033112/e1ed72c2/soil_strength_and_slope_stability.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode=2&searchName=Slope&searchmode=2&searchName=Slope&searchDescription=&searchExtention=&sizeCriteria=atleast&sizevalue=10&start=0
P/s: Trên đây là một số tài liệu và phần mềm. Bạn nào quan tâm tới ổn định mái dốc thì dowload về mà xem.
Thân ái
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD