Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thiết kế địa kỹ thuật

  • Thread starter MrHienNo1
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

MrHienNo1

Guest
#1
Một số tài liệu và phần mềm thiết kế địa kỹ thuật, Slope bà con ơi
Mã:
http://www.4shared.com/file/52262870/a756c667/ban_dich_bai_tap_slopew_v115.html?s=1
Đây nữa nè:
Mã:
http://www.4shared.com/file/54046048/57091c28/slope.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/54046057/dead30f8/Slope.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/52262869/c7914f82/Huong_dan_su_dung_SlopeW.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/51269979/39a18968/Tai_lieu_Slope_-_Sigma.html?s=1
Ứng dụng Slope trong thiết kế ổn định mái dốc đường & đường cao tốc
Mã:
http://www.4shared.com/file/48661700/2b5a5b5/Slope_Maintainence_-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50684192/4e5f03c8/Highway_Slope_Design__Complete_Chapters_Part_4__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50684047/8a59e33d/Highway_Slope_Design__Complete_Chapters_Part_3__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50683795/4961d260/Highway_Slope_Design__Complete_Chapters_Part_2__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/51269585/be9520e8/Bai_Giang_SLOPE.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50683764/b9fefe39/Highway_Slope_Design__Complete_Chapters_Part_1__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/50229018/44da8883/SMORPH_slope_stability_software.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/48668214/6700dd8c/Slope_Stability__Complete_Chapters_Part_1__-_Geo_HK.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/42031331/e35f5d1f/EJGESlope2004.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/45214625/3e93567b/Slopew422.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/43532954/2cf7be29/HD_Slope514.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/42032094/792950ad/Slope_Stability_US_Army.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/file/42033112/e1ed72c2/soil_strength_and_slope_stability.html?s=1
Mã:
http://www.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode=2&searchName=Slope&searchmode=2&searchName=Slope&searchDescription=&searchExtention=&sizeCriteria=atleast&sizevalue=10&start=0
P/s: Trên đây là một số tài liệu và phần mềm. Bạn nào quan tâm tới ổn định mái dốc thì dowload về mà xem.
Thân ái