Thông tin giá vật liệu xây dựng năm 2009 của Bộ Xây Dựng

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#1
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Xem File đính kèm
 

Attachments

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#2
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 2 tháng 02 năm 2009 của Bộ Xây Dựng

Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 02 tháng 02 năm 2009 của Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Xem File đính kèm
 

Attachments

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#3
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 23 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


Download Tại đây
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#4
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 27 tháng 04 năm 2009 của Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


Download Tại đây
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#5
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 25 tháng 05 năm 2009 của Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Điện Biên
VI. Tỉnh An Giang
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download Tại đây
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#6
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 24 tháng 06 năm 2009 của Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Điện Biên
VI. Tỉnh An Giang
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download Tại đây
 
3

3077

Guest
#7
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 27 tháng 07 năm 2009 của Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Điện Biên
VI. Tỉnh An Giang
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Click để download - Phần 1
Click để download - Phần 2
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#8
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 25 tháng 08 năm 2009 của Viện Kinh Tế - Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Điện Biên
VI. Tỉnh An Giang
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download Tại đây
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#9
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 25 tháng 09 năm 2009 của Viện Kinh Tế - Bộ Xây Dựng

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Điện Biên
VI. Tỉnh An Giang
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download Tại đây
 
Last edited by a moderator:

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#10
Giá một số loại vật liệu XD, dụng cụ và thiết bị ngày 09/10/09

1. Chất chống thấm
2. Cửa chống cháy
3. Van các loại
4. Giàn các loại
5. Cửa đi, vách ngăn các loại
6. Giáo chống, copha các loại
7. Máy bơm các loại
8. Gạch Granite Thạch bàn
9. Ống cống bê tông

Download tại đây
Nguồn : moc.gov.vn
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#11
Giá một số loại vật liệu XD, dụng cụ và thiết bị ngày 20/10/09

1. Chất chống thấm
2. Cửa chống cháy
3. Van các loại
4. Giàn các loại
5. Cửa đi, vách ngăn các loại
6. Giáo chống, copha các loại
7. Máy bơm các loại
8. Gạch Granite Thạch bàn
9. Ống cống bê tông

Nguồn : moc.gov.vn
 

Attachments

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#12
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 23 tháng 10 năm 2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Điện Biên
VI. Tỉnh An Giang
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download phần 1 Tại đây

Download phần 2 Tại đây
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#14
Giá một số loại vật liệu XD, thiết bị và dịch vụ (ngày 12/11/2009)

1.Ống cống bê tông các loại
2.Thiết bị điện
3.Nhựa đường, nhũ tương
4.Bê tông thương phẩm
5.Bê tông nhựa nóng
6.Thanh nhôm định hình
7.Thiết bị chiếu sáng
8.Kính trang trí các loại
9.Gạch Granite
10.Gương, kính
11.Thiết bị vệ sinh
12.Đèn trang trí các loại

Download Tại Đây

Nguồn : http://kinhte.xaydung.gov.vn
 
3

3077

Guest
#15
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 24 tháng 11 năm 2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Điện Biên
VI. Tỉnh An Giang
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Nguồn: Bộ Xây Dựng

Download phần 1
Download phần 2
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD