Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thông tư 329 quy định bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng 2017

Thành viên đã xem (Total:0)

pjicosaigonbaohiem

Thành viên có triển vọng
#1
Thông tư 329 hướng dẫn nghị định 119 về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
  • Ngày ban hành : 26/12/2016.
  • Ngày hiệu lực : 01/03/2017.

Các loại hình bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:

(Em cũng có viết một số bài viết tham khảo, anh chị xem để tóm tắt nội dung hoặc download thông tư 329 và nghị định 119 em có đính kèm file bên dưới./.)

1. Điều khoản bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

Tham khảo
: https://baohiemxangdau.net/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-hcm.html

2. Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Tham khảo : https://baohiemxangdau.net/bao-hiem-trach-nhiem-nghe-nghiep-tu-van-xay-dung.html

3. Điều khoản bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Tham khảo
: https://baohiemxangdau.net/bao-hiem-cong-nhan-xay-dung-hcm.html
 

Attachments