Thông tư 329 quy định bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng 2017

Thành viên đã xem (Total:0)

pjicosaigonbaohiem

Thành viên mới
#1
Thông tư 329 hướng dẫn nghị định 119 về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
  • Ngày ban hành : 26/12/2016.
  • Ngày hiệu lực : 01/03/2017.

Các loại hình bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:

(Em cũng có viết một số bài viết tham khảo, anh chị xem để tóm tắt nội dung hoặc download thông tư 329 và nghị định 119 em có đính kèm file bên dưới./.)

1. Điều khoản bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

Tham khảo
: https://baohiemxangdau.net/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-hcm.html

2. Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Tham khảo : https://baohiemxangdau.net/bao-hiem-trach-nhiem-nghe-nghiep-tu-van-xay-dung.html

3. Điều khoản bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Tham khảo
: https://baohiemxangdau.net/bao-hiem-cong-nhan-xay-dung-hcm.html
 

Attachments