Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thông tư 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/09/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định cấp kỹ thuật đư

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Thông tư 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/09/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Toàn văn xem File đính kèm

Nguồn: luatvietnam
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
859
Điểm thành tích
93
[Bổ sung File word]:Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/09/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Hiệu lực thi hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

Tổ chức thực hiện.
1. Căn cứ vào Điều 4 của Thông tư này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể cấp kỹ thuật của các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom