Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về S

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
QCVN 16-8:2014/BXD- sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa/ Aggregates for concrete and mortar QUY ĐỊNH:

1. Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa-Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông - Cát nghiền cho bê tông và vữa phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật trong QCVN 16-8:2014/BXD dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

2. Các sản phẩm cốt liệu cho bê tông vữa vữa phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng.

a) Các tổ chức, cá nhân phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 8.1. Nếu chưa rõ, cần phối hợp với tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực hiện việc định danh chủng loại sản phẩm.

b) Cốt liệu khai thác trong tự nhiên phải được rửa sạch để đảm bảo hàm lượng bụi, bùn, sét và tạp chất hữu cơ phù hợp với quy định trong Bảng 8.1.

c) Các sản phẩm có tên trong Bảng 8.1 khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo các quy định hiện hành của pháp luật.
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD