Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn xác định diệ

Thành viên đã xem (Total:0)

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
#1
Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích,diện tích đất lấn,chiếm,diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD