Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ

Thành viên đã xem (Total:0)

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#1
Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Toàn văn xem File đính kèm

Nguồn: mof.gov.vn
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD