Tiêu chuẩn nhà vệ sinh của bộ y tế mới nhất 2017-12-27

No permission to download

Thành viên đã xem (Total:6)

thu bay

Thành viên nhiều triển vọng
#1
thu bay submitted a new resource:

Tiêu chuẩn nhà vệ sinh của bộ y tế mới nhất - Tiêu chuẩn nhà vệ sinh của bộ y tế

Tiêu chuẩn nhà vệ sinh mới nhất của Bộ Y Tế được quy định tại Thông tư QCVN 01:2011/BYT. Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo hợp về sinh của các nhà vệ sinh. Bài viết nhằm mục đích tóm lược những ý chính quan trọng tại thông tư.
Nhà vệ sinh đạt chuẩn là vấn đề vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người sử dụng, cũng như sự thành công của các công trình. Chính vì vậy mà Cục Quản Lý môi trường y tế đã đề nghị ban hành thông tư QCVN 01: 2011/BYT quy...
Read more about this resource...