Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tìm một cách nhìn đúng đắn về bảo hiểm công trình

Thành viên đã xem (Total:0)

nam161989

Thành viên mới
#1
Em có đọc qua nhìu bài viết của các anh về vấn đề bảo hiểm công trình ở diễn đàn này và các loại diễn đàn khác. Nay em có 1 thắc mắc đã rất lâu muốn trình bày với mọi người:
- Như các anh bảo luật kinh doanh bảo hiểm và luật xây dựng nêu bảo hiểm công trình là ko bắt buộc. Nhưng trong luật xây dựng điều 75 về NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ mục 2 điểm e có nêu rõ là mua bảo hiểm công trình. Theo e nghĩ luật kinh doanh bảo hiểm ban hành năm 2001, luật xây dựng ban hành 2003 => theo luật ban hanh văn bản pháp luật 2008 thì điều 83 có nói rõ :
Điểm 2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
Điểm 3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.
Mong các anh giải đáp hộ em vấn đề này
 

thachlb

Thành viên mới
#2
Bảo hiểm trong đầu tư xây dựng là bắt buộc, không phải tự nguyện

Em có đọc qua nhìu bài viết của các anh về vấn đề bảo hiểm công trình ở diễn đàn này và các loại diễn đàn khác. Nay em có 1 thắc mắc đã rất lâu muốn trình bày với mọi người:
- Như các anh bảo luật kinh doanh bảo hiểm và luật xây dựng nêu bảo hiểm công trình là ko bắt buộc. Nhưng trong luật xây dựng điều 75 về NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ mục 2 điểm e có nêu rõ là mua bảo hiểm công trình. Theo e nghĩ luật kinh doanh bảo hiểm ban hành năm 2001, luật xây dựng ban hành 2003 => theo luật ban hanh văn bản pháp luật 2008 thì điều 83 có nói rõ :
Điểm 2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
Điểm 3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.
Mong các anh giải đáp hộ em vấn đề này
Về vấn đề của bạn mình xin được chia sẻ như sau:

Việc quy định các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phải thực hiện mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng được quy định rõ ràng trong Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng, cụ thể như sau:
- Đối với các nhà thầu tư vấn: Điểm đ khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 2 Điều 58 và điểm đ khoản 2 Điều 90 Luật Xây dựng quy định nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
- Đối với nhà thầu thi công xây dựng công trình: Điểm h khoản 2 Điều 76 Luật Xây dựng quy định: “Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm”.
- Đối với chủ đầu tư: Điểm i khoản 2 Điều 76 Luật Xây dựng quy định: “Chủ đầu tư xây dựng công trình có nghĩa vụ mua bảo hiểm công trình xây dựng”.
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng cũng đã quy định: Bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm đối với bên thứ ba) để bảo đảm cho hoạt động của mình theo quy định của pháp luật - Điểm b khoản 1 Điều 45; bảo hiểm công trình xây dựng do chủ đầu tư mua. Trường hợp, phí bảo hiểm này đã được tính vào giá hợp đồng thì bên nhận thầu thực hiện mua bảo hiểm công trình theo quy định - Điểm a khoản 1 Điều 45.

Chúc bạn luôn bình an!
 

H_H

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#3
Em có đọc qua nhìu bài viết của các anh về vấn đề bảo hiểm công trình ở diễn đàn này và các loại diễn đàn khác. Nay em có 1 thắc mắc đã rất lâu muốn trình bày với mọi người:
- Như các anh bảo luật kinh doanh bảo hiểm và luật xây dựng nêu bảo hiểm công trình là ko bắt buộc. Nhưng trong luật xây dựng điều 75 về NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ mục 2 điểm e có nêu rõ là mua bảo hiểm công trình. Theo e nghĩ luật kinh doanh bảo hiểm ban hành năm 2001, luật xây dựng ban hành 2003 => theo luật ban hanh văn bản pháp luật 2008 thì điều 83 có nói rõ :
Điểm 2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
Điểm 3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.
Mong các anh giải đáp hộ em vấn đề này
Theo quy định hiện tại thì các nhà thầu xây dựng, TVGS, CĐT phải mua các sản phẩm bảo hiểm được quy định trong Luật Xây dựng.

Nhưng bảo hiểm công trinh xây dựng không phải là bảo hiểm bắt buộc ----> Là theo cách phân loại trong lĩnh vực bảo hiểm, cụ thể:

+ Bảo hiểm bắt buộc là bảo hiểm được nhà nước (BTC) ban hành quy tắc, biểu phí và tất nhiên là phải mua bảo hiểm theo quy định (Ví dụ: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc xe máy, ô tô)

+ Bảo hiểm tự nguyện là bảo hiểm nhà nước (BTC) không ban hành quy tắc, biểu phí, mà các bên tự thoả thuận về điều kiện bảo hiểm và phí bảo hiểm. Trong đó, có bảo hiểm công trình xây dựng - là sản phẩm bảo hiểm các bên phải mua theo Luật xây dựng (trước đây khi QĐ 33 còn hiệu lực thì Bảo hiểm công trình xây dựng là bảo hiểm bắt buộc vì được nhà nước ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm)

Thanks,