Tính tiết diện cáp chiếu sáng công cộng

Thành viên đã xem (Total:0)

lethiyenvan

Thành viên mới
#1
chs.jpg
Trạm BA cấp nguồn tại điểm A, cáp đi ngầm 3 pha toàn tuyến Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Pđèn = 150w (bản vẽ đính kèm)
Mấy Pro tính thử đoạn cáp AB là tiết diện bao nhiêu? mình tính thì cáp quá lớn tầm tầm 70mm2(chắc là chưa đúng)
Cảm ơn