Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tính toán ổn định đê quai

Thành viên đã xem (Total:0)

fang_dhtl

Thành viên có triển vọng
#1
E đang tính toán ổn định trượt đê quai có mái bảo vệ bằng rọ đá hoặc tường đá xây.E xin up mô hình bài toán và file chạy của e để xin các bác xem kiểm tra hộ các vấn đề sau:
1. Khai báo vật liệu như vậy đã đugns chưa, đặc biệt là khai báo vật liệu rọ đá và nền bê tông
2.Tại sao khi e giả thiết các cung trượt và tâm trượt thì giá trị Kminmin thay đổi rất lớn , không hiểu là sai ở chỗ nào :(

View attachment Dequai.rar