Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tính toán ổn định đê quai

fang_dhtl

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
E đang tính toán ổn định trượt đê quai có mái bảo vệ bằng rọ đá hoặc tường đá xây.E xin up mô hình bài toán và file chạy của e để xin các bác xem kiểm tra hộ các vấn đề sau:
1. Khai báo vật liệu như vậy đã đugns chưa, đặc biệt là khai báo vật liệu rọ đá và nền bê tông
2.Tại sao khi e giả thiết các cung trượt và tâm trượt thì giá trị Kminmin thay đổi rất lớn , không hiểu là sai ở chỗ nào :(

View attachment Dequai.rar
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom