Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần

Status
Không mở trả lời sau này.

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#1
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 1
Từ ngày : 30/07/2012 - 05/08/2012
-------------------------

Chính phủ

- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

- Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 03/8/2012 của Chính phủ: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2012.

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng

- Quyết định số 709/QĐ-BXD ngày 01/08/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Bộ Công thương


- Quyết định 4385/QĐ-BCT ngày 1/8/2012 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#2
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 02
Từ ngày : 06/08/2012 - 12/08/2012
-------------------------

Chính phủ

- Quyết định 34/2012/QĐ-TTg ngày 08/08/2012 của Chính phủ Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức, và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng

- Chỉ thị 01/CT-BXD ngày 08/8/2012 của Bộ Xây dựng v/v tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011

Bộ Tài chính


- Quyết định 1992/QĐ-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện

- Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thông tư 08/2012/TT-BTNMT ngày 08/08/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đo trọng lực chi tiết
 
Last edited by a moderator:

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#3
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 03
Từ ngày : 13/08/2012 - 19/08/2012
-------------------------
Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng

- Quyết định số 739/QĐ-BXD ngày 15/08/2012 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 và Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011

Bộ Tài chính

- Thông tư 134/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí đường Quốc lộ 51

- Quyết định 2016/QĐ-BTC ngày 13/08/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#4
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 04
Từ ngày : 20/08/2012 - 26/08/2012
-------------------------
Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng

- Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#5
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 04
Từ ngày : 27/08/2012 - 02/09/2012
-------------------------
Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Quyết định số 801/QĐ-BXD ngày 30/08/2012 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng.

- Quyết định số 799/QĐ-BXD ngày 30/08/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 10)
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#6
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 05
Từ ngày : 03/09/2012 - 09/09/2012
-------------------------
Chính phủ

- Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/09/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#7
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 06
Từ ngày : 10/09/2012 - 16/09/2012
-------------------------
Chính phủ

- Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#8
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 07
Từ ngày : 17/09/2012 - 23/09/2012
-------------------------
Chính phủ

- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ : Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bộ Tài chính

- Quyết định 2331/QĐ-BTC ngày 18/09/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Bộ Công thương

- Thông tư 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương v/v sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#9
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 08
Từ ngày : 24/09/2012 - 30/09/2012
-------------------------

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#10
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 08
Từ ngày : 01/10/2012 - 07/10/2012
-------------------------
Chính phủ

- Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ : Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2012

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

Bộ Tài chính

- Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính v/v quy định chế độ kiểm soát, thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

- Thông tư 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính v/v quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước

- Thông tư 28/2012/TT-NHNN ngày 3/10/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#11
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 09
Từ ngày : 08/10/2012 - 14/10/2012
-------------------------

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#12
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 10
Từ ngày : 15/10/2012 - 21/10/2012
-------------------------

Chính phủ

- Quyết định 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.


Bộ Công Thương


- Quyết định 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"
 
Last edited by a moderator:

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#13
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 11
Từ ngày : 22/10/2012 - 28/10/2012
-------------------------

Chính phủ

- Quyết định 1588/QĐ-TTg ngày 22/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Công văn 8556/BKHĐT-PTDN ngày 25/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015.

Bộ Tài chính

- Thông tư 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 67/NQ-CP.

- Quyết định số 2666/QĐ-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Thông tư 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC.

- Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính về quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#14
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 12
Từ ngày : 29/10/2012 - 04/11/2012
-------------------------
Chính phủ

- Quyết định 46/2012/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 - 2015.

- Quyết định 1601/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30/10/2012 của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai.

- Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 02/11/2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Quyết định số 1019/QĐ-BXD ngày 02/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình xây dựng chất lượng cao ngành Xây dựng năm 2012

Bộ Giao thông vận tải

- Quyết định 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải v/v tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Bộ Công thương

- Quyết định 6534/QĐ-BCT ngày 02/11/2012 của Bộ Công thương v/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025
 
Last edited by a moderator:

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#15
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 13
Từ ngày : 05/11/2012 - 11/11/2012
-------------------------
Chính phủ

- Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020

- Quyết định 1670/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam

- Quyết định 1673/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

- Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#16
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 14
Từ ngày : 12/11/2012 - 18/11/2012
-------------------------
Chính phủ

- Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thanh Hóa./.

- Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 16/11/2012 của Chính phủ v/v điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Quyết định 1033/QĐ-BXD ngày 13/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng.

- Công văn số 9461/BKHĐT-TH ngày 15/11/2012 của Bộ Kế hoạch&Đầu tư V/v điều chỉnh KH đầu tư nguồn NSNN năm 2013.

Bộ Quốc phòng

- Thông tư 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn Việt Nam 01:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#17
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 15
Từ ngày : 19/11/2012 - 25/11/2012
-------------------------
Chính phủ

- Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 20/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#18
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 16
Từ ngày : 26/11/2012 - 01/12/2012
-------------------------
Chính phủ

- Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 - 2025

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thông tư 14/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

- Thông tư 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản
 
Last edited by a moderator:

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#19
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 17
Từ ngày : 02/12/2012 - 08/12/2012
-------------------------
Chính phủ

- Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tảng trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Bộ Xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

Bộ Giao thông Vận tải

- Quyết định 3108/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải v/v công bố Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Km368+400) - Cầu Giát, tỉnh Nghệ An (Km402+330) theo hình thức Hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao).
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#20
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 18
Từ ngày : 09/12/2012 - 15/12/2012
-------------------------
Chính phủ

- Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020

Bộ xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên