Tập 2 - Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD lập và quản lý Tiến độ theo phương pháp EVM

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#1
Các bài viết, nghiên cứu lý thuyết thì nhiều, nhưng các ví dụ tính bằng số liệu, công việc cụ thể thì hiếm. Giáo trình này có các bài tập với số liệu thầu cụ thể. hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm Dự thầu GXD lập và quản lý Tiến độ theo phương pháp EVM. EVM - quản lý giá trị hoàn thành - một phương pháp nổi tiếng mà bất kỳ người làm quản lý dự án nào không nền bỏ qua.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

TỔNG QUAN VỀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG
I. NỘI DUNG VÀ TÁC DỤNG CỦA LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG
1. Nội dung tiến độ thi công
2. Biểu diễn tiến độ thi công
3. Tác dụng của việc lập tiến độ thi công
II. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG
1. Kế hoạch tổng tiến độ
2. Kế hoạch tiến độ thi công công trình đơn vị
3. Kế hoạch tiến độ thi công ngắn ngày (theo giai đoạn)
III. KHÁI NIỆM VỀ EVM TRONG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD
1. Khái niệm
2. Tích hợp EVM vào phần mềm Dự thầu GXD
IV. CHỨC NĂNG TIẾN ĐỘ TRONG DỰ THẦU GXD
1. Các chức năng chính
2. Giao diện chức năng Tiến độ - Dự thầu GXD
2.1. Giao diện trên Ribbon
2.2. Các lệnh trong menu Tiến độ
2.3. Bố cục trong sheet Tiến độ thi công
3. Bố cục trong sheet Báo cáo tiến độ
4. Cách lập danh mục công việc trong tiến độ thi công
5. Cách tạo các liên hệ công việc trong bảng Tiến độ Dự thầu GXD
5.1. Liên hệ Kết thúc – Bắt đầu (Finish – Start)
5.2. Liên hệ cùng bắt đầu (Start – Start)
5.3. Liên hệ cùng kết thúc (Finish – Finish)
5.4. Liên hệ Bắt đầu – Kết thúc (Start –Finish)
6. Cách tăng số ngày trong biểu đồ tiến độ


BÀI TẬP ÁP DỤNG
I. Bài tập số 1
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
II. Bài tập số 2
1. Đề bài
2. Thực hiện
III. Bài tập số 3
1. Đề bài:
2. Thực hiện
3. Mở rộng
BÀI TẬP TỰ THỰC HÀNH
1. Bài 1
2. Bài 2
3. Bài 3
4. Bài 4
TÌNH HUỐNG TRONG LẬP VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ
THAY ĐỔI BẢNG TIẾN ĐỘ
1. Tăng thời gian biểu đồ lên > 200 ngày
2. Mục các tình huống hỏi đáp này sẽ được tiếp tục tích lũy, cập nhật

Bạn kích vào ảnh sau để tải giáo trình (bạn cần đăng nhập mới tải được):
Bộ cài phần mềm Dự thầu GXD Free 100%, không giới hạn đầu việc, tính năng mời bạn kích vào đây.
 

Attachments