Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tư cách pháp nhân của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực

andrea179

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
36
Điểm thành tích
18
Kính gửi các Bác:

Mình đang làm ở một doanh nghiệp nhà nước có câu hỏi này nhờ các Bạn có ý kiến giúp

Theo quy định của NĐ59/2015 (Điều 16,17), đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực. Theo đó, các Ban QLDA này có tư cách pháp nhân đầy đủ,được sử dụng con dấu,...

Tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp theo quy định tại Điều 84, Bộ Luật Dân sự 2005 là: Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau:
  • Được thành lập hợp pháp;
  • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
  • Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, thì chỉ có 4 loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là: Công ty TNHH Một thành viên, Hai Thành viên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp doanh.

Như vậy, kể từ ngày 5/8/2015 (ngày ND59 có hiệu lực) thì các Ban QLDA trực thuộc các doanh nghiệp nhà nước (sử dụng tư cách pháp nhân của chủ đầu tư) không được thực hiện qlda nữa mà phải thành lập Ban QLDA có tư cách pháp nhân.

Việc thành lập Đơn vị có tư cách pháp nhân không phải một sớm một chiều (phải đăng ký kinh doanh, giao cho tài sản độc lập,...) rất phức tạp trong khi ND mới được ban hành ngày 18/6/2015 đến ngày 5/8/2015 đã có hiệu lực trong thời gian rất ngắn nên khiến các Ban QLDA không trở tay kịp.

Các Bác cho em hỏi 2 câu:


1. Sau ngày 5/8/2015 , Các Ban QLDA trực thuộc chủ đầu tư, sử dụng tư cách pháp nhân của chủ đầu tư đang thực hiện dở dang các dự án thì có được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án hoàn thành hay không? Có phải dừng dự án lại để chờ thành lập Ban QLDA có tư cách pháp nhân hay không? NĐ59 không quy định xử lý chuyển tiếp trường hợp này. (điều nào, khoản nào quy định)

2. Các dự án mới phát sinh trong tháng 8/2015 bắt buộc phải chờ thành lập Ban QLDA có tư cách pháp nhân hay vẫn được Ban QLDA cũ thực hiện.

Điều 166 Luật Xây dựng quy định:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án sử dụng vốn nhà nước được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý dự án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 62 của Luật này.

Vậy các Ban QLDA quản lý nhiều dự án, sử dụng tư cách pháp nhân của chủ đầu tư được doanh nghiệp nhà nước thành lập trước ngày LXD có hiệu lực có được tiếp tục tồn tại hay không

Nhờ các Bác tư vấn giúp, đang rối quá (bên em không tính thuê tư vấn qlda)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom