Văn bản, hướng dẫn của tỉnh Lâm Đồng

Thành viên đã xem (Total:0)

hoangtran03

Thành viên rất triển vọng
#41
315/SXD/KTXD ngày 25/4/2013 Công bố Đính chính giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng phổ biến

315/SXD/KTXD ngày 25/4/2013 Công bố Đính chính giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng phổ biến. (Tỉnh Lâm Đồng)
 

Attachments

Phần mềm GXD và học nghiệp vụ xây dựng

hoangtran03

Thành viên rất triển vọng
#42
316/SXD/KTXD ngày 25/4/2013 Thông báo Đính chính các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công.

316/SXD/KTXD ngày 25/4/2013 Thông báo Đính chính các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công. (Tỉnh Lâm Đồng)
 

Attachments

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
#43
- Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do địa phương quản lý của tỉnh Lâm Đồng ban hành.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
 

Attachments

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
#44
Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND Tỉnh Lâm Đồng: V/v Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng./.
 

Attachments

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
#45
Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.
(nguồn: chinhphu.vn)
 

Attachments

hoangtran03

Thành viên rất triển vọng
#46
Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 

Attachments

hoangtran03

Thành viên rất triển vọng
#47
Xếp loại đường để xác định giá cước vận tải hàng hóa đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 31/7/2014

Xếp loại đường để xác định giá cước vận tải hàng hóa đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 31/7/2014
 

Attachments

hoangtran03

Thành viên rất triển vọng
#49
Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015. Ban hành quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD