Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Văn bản số 2156/BXD-KTXD ngày 22/09/2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD

thanhtung_gxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
86
Điểm thành tích
18
Lĩnh vực
Văn bản số 2156/BXD-KTXD ngày 22/09/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định giá nhân công của Bộ Xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

♣ Đối tượng áp dụng và mục đích của Thông tư số 01/2015/TT-BXD khác đối tượng áp dụng và mục đích của Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ

♦ Đối tượng áp dụng của Thông tư số 01 là chủ đầu tư, tư vấn, các cơ quan quản lý và các đối tượng có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mục đích của Thông tư số 01 là hướng dẫn cách xác định mức lương nhân công xây dựng đầu vào phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
♦ Đối tượng áp dụng của Nghị định số 103 là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... (sử dụng lao động) thuê mướn lao động theo hợp đồng. Mục đích của Nghị định số 103 là để người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về mức lương cơ bản trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước (mức lương tối thiểu vùng này không được nhân với hệ số cấp bậc tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP để xác định đơn giá nhân công xây dựng đầu vào).
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 300
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom