Vấn đề lần đầu gặp trong điều chỉnh TMĐT

Thành viên đã xem (Total:0)

huyhonghamho

Thành viên mới
#1
Em làm ở ban quản lý dự án. Có một trường hợp cần tham khảo ý kiến mọi người vì đây là lần đầu gặp luôn.
Em nói đại khái thế này : Khi phê duyệt tổng mức đầu tư dự án do UBND tỉnh phê duyệt gồm
Tổng mức : 5.000.000.000
- CP xây dựng : 4.000.000.000
- CP thiết bị : 90.000.000
- Chi phi bồi thường, GPMB : 500.000.000
- Chi phí a+b+c (v.v...) : 160.000.000
- Dự phòng : 250.000.000
Sau đó đến phê duyệt thiết kế BVTC - TDT thì theo nghị định 32/2015 phần chi phí bồi thường không nằm trong này nên không đưa vào QĐ phê duyệt :
Tổng mức dự toán :4.350.000.000
- CPXD : 3.900.000.000
- Chi phí thiết bị : 100.000.000
Chi phí a+b+c : 150.000.000
Dự phòng : 200.000.000.

Sau khi về UBND huyện lập phương án chi tiết bồi thường và được chủ trương của tỉnh cho hỗ trợ thêm nên tổng chi phí bồi thường lên đến 600.000.000. Theo nghị định 32 thì điều chỉnh tổng mức đầu tư do CĐT quyết định nếu không làm tổng mức đầu tư. Nhưng giờ theo QĐ phê duyệt BVTC-TDT thì các chi phí như xây dựng, dự phòng... đã thay đổi. Vậy theo mọi người giờ mình nên tham mưu điều chỉnh TMĐT như thế nào đây. Có phải chăng là chỉ thay đổi chi phí bồi thường, giảm chi phí dự phòng của QĐ phê duyệt tổng đầu tư hay phải đem phần đã được phê duyệt tại QĐ phê duyệt BVTC-TDT vào. Mà làm vậy thì chi phí dự phòng tính như trong QĐ phê duyệt TKBVTC-TDT hay theo dự phòng của QĐ phê duyệt tổng mức đầu tư ?
Chân thành cảm ơn mọi đóng góp
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD