Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Vấn đề về khai thác đất và đổ thải

Thành viên đã xem (Total:0)

love4m

Thành viên mới
#1
Chào mọi người trong diễn đàn. Vấn đề mình cần hỏi là công ty mình có thi công gói thầu làm đường ( thi công từ năm 2012 - 2015 mới xong) trong đó có khai thác đất tại điểm khai thác và đổ thải công trình (Bên tư vấn đã cùng UBND cấp xã khảo sát và xác nhận 2 địa điểm trên). Hiện nay công trình của mình đang thanh tra và bên thanh tra đưa ra kết luận như sau:
1. Bên mình chưa xin khai thác đất đối với phần đất ngoài công trình được giao theo luật khoáng sản (thẩm quyền cấp là UBND tỉnh) theo điều 82, Luật khoáng sản 2010, đồng thời đối với phần khai thác đất trong công trình chưa có đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Điều 64 Luật Khoáng sản.
2. Chưa xin phép đổ đất công trình đối với phần đất đổ đi (Do xã không có thẩm quyền cấp phép này).
3. Yêu cầu đóng phí môi trường và thuế Tài nguyên.
Xin hỏi anh chị và các bạn kết luận thanh tra như vậy có đúng không?
Cám ơn mọi người đã đọc