Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

VB QLPL ngành Xây dựng file PDF có phụ lục link với nội dung tiện lợi tra cứu và sử dụng

597335

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
6/5/09
Bài viết
452
Thích
369
Điểm thành tích
63
Tuổi
29
Website
giaxaydung.vn
#41
08/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 v/v Quy định chi tiết lập Báo cáo kết quả đấu thầu
 

File đính kèm

597335

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
6/5/09
Bài viết
452
Thích
369
Điểm thành tích
63
Tuổi
29
Website
giaxaydung.vn
#42
Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013

Đây là thông tư mới nhất về quản lý chất lượng công trình, gửi các anh/chị trên diễn đàn có nhu cầu cần tra cứu.
 

File đính kèm

597335

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
6/5/09
Bài viết
452
Thích
369
Điểm thành tích
63
Tuổi
29
Website
giaxaydung.vn
#43
Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình

Đây là thông tư mới nhất liên quan đếnthẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

597335

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
6/5/09
Bài viết
452
Thích
369
Điểm thành tích
63
Tuổi
29
Website
giaxaydung.vn
#44
Luật xây dựng năm 2013

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2014, gửi các bạn để nghiên cứu.
 

File đính kèm

597335

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
6/5/09
Bài viết
452
Thích
369
Điểm thành tích
63
Tuổi
29
Website
giaxaydung.vn
#45
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014, thay thế nghị định 85/2009/NĐ-CP. Vì nghị định này rất dài, việc tạo phụ lục sẽ rất tiện lợi trong việc tra cứu.

Chi tiết về các nội dung chuyển tiếp liên quan đến thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 cũng như Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các bạn tải văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 của Bộ kế hoạch Đầu tư.
 

File đính kèm

597335

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
6/5/09
Bài viết
452
Thích
369
Điểm thành tích
63
Tuổi
29
Website
giaxaydung.vn
#46
Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2013

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
2. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết liệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
 

File đính kèm

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên