Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về cấp phép xây dựng

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
Bài viết
1.535
Điểm thành tích
113
Lĩnh vực
Cơ quan quản lý nhà nước
Có một vấn đề còn lăn tăn, rất mong các thành viên trên diễn đàn thảo luận để làm rõ vấn đề
Đối với các công trình được miễn cấp phép xây dựng, có các quy định sau:
Trước đây theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp phép xây dựng, tại điểm c, khoản 1, Điều 3 có quy định như sau:
c) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
Tại điểm b, khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 cũng quy định 1 câu tương tự như thế:
b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

Trước đây, khi triển khai thực hiện những công trình mặc dù đã được chủ tịch UBND các cấp phê duyệt, nhưng các đoàn thanh tra vẫn yêu cầu các cơ quan phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định hiện hành.
Tình cờ hôm nay đọc được 1 văn bản của Bộ Xây dựng trả lời về cấp phép như thế này
BỘ XÂY DỰNG
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 563 /BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 06/CV-KT&HT ngày 26/01/2016 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng để Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh
Chẳng biết hiểu như thế nào cho đúng
 

File đính kèm

vitamint

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
11
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Sinh viên
Đoàn thanh tra làm sai nhé. Các công trình mà chủ tịch ubnd các cấp, thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ qđ đầu tư đc miễn phép rõ ràng quy định trong luật rùi. Thực tế gpxd là để nhà nước quản lý các công trình xd để đảm bảo an toàn, phù hợp quy hoạch, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.... Còn mấy công trình vốn nsnn phải thẩm định bao nhiêu bước rùi còn làm gpxd làm gì nữa ạ
 

tho07t132

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
mấy cái này cao cấp quá mình chưa hiểu biết về nó lắm
 

monkey

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
11
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Mình cứ theo quy định mà làm: Công trình nào nằm trong quy định được miễn cấp GPXD (Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014) thì không cần phải xin cấp GPXD.
Đoàn Thanh tra yêu cầu chưa đúng thì mình có thể giải trình bằng các quy định pháp luật có liên quan để chứng mình việc yêu cầu của Đoàn Thanh tra là không phù hợp (thực tế không phải mọi yêu cầu của Đoàn Thanh tra đều đúng)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 355
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom