Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về chỉ số giá từ năm 2011 đến nay

Thành viên đã xem (Total:0)

family@

Thành viên rất triển vọng
#1
Chào các bác trên diễn đàn!
Em đang tìm chỉ số giá các năm 2011, 2012, 2013, 2014 do bộ xây dựng công bố mà tìm mãi chẳng thấy đâu. Vào web của BXD, vào các topic trong mục Chỉ số giá của diễn đàn cũng chỉ có đến quý 3 năm 2011.
Bác nào biết giúp em với.
 

ketcauthep

Thành viên có triển vọng
#2
theo quy định thì từ năm 2012 chỉ số giá sẽ do sở xd của từng tỉnh quy định bạn ah! bạn ở tỉnh nào thì tìm chỉ số giá ở tỉnh đó thôi. BXD k quy định nữa!