Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về lỗi số học trong Luật Đấu thầu 2013

vannguyen

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Chào mọi ng!
Theo Điều 45 Luật Đấu thầu 2005 thì HSDT bị loại nếu có lỗi số học trên 10%
Nhưng mình thấy Luật Đấu thầu 2013 không quy định điều này. Vây các HSDT có lỗi số học trên 10% không bị loại?
Mọi ng cho ý kiến nhé!
 

tiennm

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
12
Điểm thành tích
18
Không quy định thì cứ sửa lỗi bình thường thôi, rồi có văn bản gửi Nhà thầu v/v sửa lỗi hiệu chỉnh, nếu nhà thầu không chấp thuận hoặc ko có văn bản trả lời trước thời hạn quy định thì nhà thầu coi như bị loại.
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
724
Điểm thành tích
93
Chào mọi ng!
Theo Điều 45 Luật Đấu thầu 2005 thì HSDT bị loại nếu có lỗi số học trên 10%
Nhưng mình thấy Luật Đấu thầu 2013 không quy định điều này. Vây các HSDT có lỗi số học trên 10% không bị loại?
Mọi ng cho ý kiến nhé!
Luật Đấu thầu 2013 có quy định về sai lệch thiếu bạn nhé.
"Điều 43. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

1. Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu;

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;"
 

linhdat86

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
20
Điểm thành tích
3
Chào mọi ng!
Theo Điều 45 Luật Đấu thầu 2005 thì HSDT bị loại nếu có lỗi số học trên 10%
Nhưng mình thấy Luật Đấu thầu 2013 không quy định điều này. Vây các HSDT có lỗi số học trên 10% không bị loại?
Mọi ng cho ý kiến nhé!
xem lại điều 43 Luật đấu thầu 2013 nhé bạn :D
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom