Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Video Tiếng Anh tình huống lưu hồ sơ - Tiếng Anh công sở

enhanoi

Thành viên mới
Bài viết
4
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
[video=youtube;xRJPnEobkcM]http://www.youtube.com/watch?v=xRJPnEobkcM[/video]
21/ Xin hãy sắp xếp những tài liệu ở mỗi hồ sơ theo thứ tự thời gian.
Keep the document in each file in chronological order, please.

22/ Thư của cùng một khách hàng lưu trong cùng một hồ sơ.
File letters from the same customer in the same file.

23/ Anh vui lòng mang đến cho tôi hồ sơ của Smith được không?
Would you please bring me the Smith’s file?

24/ Tôi đã kiểm tra tất cả các chỉ dẫn tham khảo nhưng vẫn không tìm thấy thông tin về công ty Conick.
I checked all the cross – reference, but still cannot find the information on Conick – Company.

25/ Xin hãy sắp xếp những tài liệu ở mỗi hồ sơ theo thứ tự thời gian.
Keep the documents in each file in chronological order.

26/ Thông tin hóa đơn được sắp xếp theo tên khách hàng.
This invoice information is filed under the name of the clients.

27/ Phải trước sau như một. Thư của cùng một khách hàng lưu trong cùng một hồ sơ.
Be consistent. Always file letters from the same customer in the same files.

28/ Bây giờ tôi hiểu rồi. Sắp xếp theo tên công ty hay công việc sẽ giữ được những tài liệu liên quan ở gần nhau.
Now I understand. To file under the name of the firm or job may keep the relevant documents together.

29/ Số 6 và 7 là những vấn đề dùng để tham khảo khi cần thiết.
Number six and seven are about the use of cross – reference slips whenever necessary.

30/ Anh phải kiểm tra công việc của mình mỗi ngày theo những hướng dẫn này.
You’ll have to examine your work everyday according to these instructions.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 107
  • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom