Video Tự Học Revit Bằng Tiếng Việt Rất đầy đủ Chi Tiết Và Dễ Hiểu

Thành viên đã xem (Total:0)

lelumber

Thành viên có triển vọng
#22
Bài 1+2.Cấu tạo tường

http://www.youtube.com/watch?v=DQwqGp5xLf8
http://www.youtube.com/watch?v=UcAKNyvS3J4
http://www.youtube.com/watch?v=F4OlY8sa-sw
http://www.youtube.com/watch?v=CR2OpSR2-9w

Bài 3+4 :Các dạng mái (phần 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=9E3ZiN8cHOQ
http://www.youtube.com/watch?v=Xnpf1oe7Vl4
http://www.youtube.com/watch?v=lPUMHeUiYcQ
http://www.youtube.com/watch?v=64TTPZHEN0o

Bài 5+6: Các Dạng Mái (phần 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=IpQG9DXfZoU
http://www.youtube.com/watch?v=gzY5bNWl0Vs
http://www.youtube.com/watch?v=U4Q4z8cV5ec
http://www.youtube.com/watch?v=WS4tNShNNQY

Bài 7+8: Các Dạng Mái (phần 5+6)

http://www.youtube.com/watch?v=E2qRNKLr2bM
http://www.youtube.com/watch?v=h5LhbEoIAIk
http://www.youtube.com/watch?v=TKuKjZwNoj0
http://www.youtube.com/watch?v=7-lTGYdRG_g

Bài 9+10 : Các họ đối tượng Family (phần 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=E2qRNKLr2bM
http://www.youtube.com/watch?v=h5LhbEoIAIk
http://www.youtube.com/watch?v=TKuKjZwNoj0
http://www.youtube.com/watch?v=7-lTGYdRG_g

Bài 11+12 : Các họ đối tượng Family (phần 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=R1B61Pnw-2g
http://www.youtube.com/watch?v=VDLcSgdFJNw
http://www.youtube.com/watch?v=DrefGtvh5y8
http://www.youtube.com/watch?v=gCNfEngEebk

Bài 13+14 : Các họ đối tượng Family (phần 5+6)

http://www.youtube.com/watch?v=VBVWBIE1QIc
http://www.youtube.com/watch?v=ssbpanjLZDE
http://www.youtube.com/watch?v=CbsGiv3CZtg
http://www.youtube.com/watch?v=gqUCXYcJUvI
Bài 15+16 : Các họ đối tượng Family (phần 7+8)

http://www.youtube.com/watch?v=u575_Hc8uGQ
http://www.youtube.com/watch?v=BnfLGQEd7s0
http://www.youtube.com/watch?v=P1g7I_XRmr4
http://www.youtube.com/watch?v=y1JRV0guZUA


Bài 17+18 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=ZaRE2oeGKpc
http://www.youtube.com/watch?v=QJelSGqR3ds
http://www.youtube.com/watch?v=SiRlHk3TcQw
http://www.youtube.com/watch?v=KmB3_C9pkZg

Bài 19+20 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=kwV0w1NIZIM
http://www.youtube.com/watch?v=HkFpNA42Yas
http://www.youtube.com/watch?v=ICzhosjYBG0
http://www.youtube.com/watch?v=eY4FfC2aKmM

Bài 21+22 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 5+6)

http://www.youtube.com/watch?v=n9pcxX0tHjM
http://www.youtube.com/watch?v=pLItChtQWSo
http://www.youtube.com/watch?v=65RF3i3dohU
http://www.youtube.com/watch?v=ROyTkVFqy9M

Bài 23+24 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 7+8)

http://www.youtube.com/watch?v=7zs3ThejTm8
http://www.youtube.com/watch?v=1S0BcXuBYW0
http://www.youtube.com/watch?v=A2n3GFR-gKA
http://www.youtube.com/watch?v=b6h3SVzBGUQ

Bài 25+26 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 9+10)

http://www.youtube.com/watch?v=j-Op1bVD4Zk
http://www.youtube.com/watch?v=bWx7Va9k4tw
http://www.youtube.com/watch?v=is9XJNoIOXM
http://www.youtube.com/watch?v=uKi8qG-WrS8

Bài 27+28 :Các dạng cửa đi-cửa sổ (phần 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=zI9MqJE5FxY
http://www.youtube.com/watch?v=GcaafXqCWRI
http://www.youtube.com/watch?v=wSJbI-75yuw
http://www.youtube.com/watch?v=nFoorJyoO1c

Bài 29+30:Các dạng cửa đi-cửa sổ (phần 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=U9xot4psqiI
http://www.youtube.com/watch?v=4QQASfKz_S8
http://www.youtube.com/watch?v=a3qbdTwLU8M
http://www.youtube.com/watch?v=70xxAXUNRDk

Bài 31+32:Các dạng cửa đi-cửa sổ (phần 5+6)

http://www.youtube.com/watch?v=7Pe4uE-60xg
http://www.youtube.com/watch?v=UntGe5HTzQI
http://www.youtube.com/watch?v=wF7ZbtXmyyM
http://www.youtube.com/watch?v=yPeBWCpHgDg

Bài 33+34:Các dạng cửa đi-cửa sổ (phần 7+8)

http://www.youtube.com/watch?v=rk1CDocjmDs
http://www.youtube.com/watch?v=f_XAbO0DeXE
http://www.youtube.com/watch?v=2Tvc8AOzoJQ
http://www.youtube.com/watch?v=NOEFfjlXPbQ

Bài 35+36:LIGHTING & RENDERING(PHẦN 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=pDpftiZjrUg
http://www.youtube.com/watch?v=4keeuuewGW4
http://www.youtube.com/watch?v=pC-QVf5aoFg
http://www.youtube.com/watch?v=NrWsiz7RE1s

Bài 37+38:LIGHTING & RENDERING(PHẦN 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=8GTPbKTFcbs
http://www.youtube.com/watch?v=xmDCcf7Qdus
http://www.youtube.com/watch?v=WR2HzDJpygM
http://www.youtube.com/watch?v=pWeDk-kPI6Y
Thanks mr.pham nhiều nhé, rất chi tiết và đầy đủ, bạn siêng thế làm 1 list luôn
 

thanhgia123

Thành viên nhiều triển vọng
#24
Mình mới tìm hiểu revit thì thấy nó rất hay, nó giúp cho kỹ sư nhiều việc phải làm thủ công nhưng do mình không phải kỹ sư xây dựng nên khi đề xuất ý kiến chuyển qua phần mềm revit để công việc tiến triển nhanh hơn nhưng kỹ sư trong công ty không ai đồng ý cả. Khó hiểu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD