Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin biện pháp thi công đấu nối điện và wifi qua cột ngoài trời

Thành viên đã xem (Total:0)

tuxeo1010

Thành viên có triển vọng
#1
Tôi đang làm bản vẽ biện pháp thi công của cống tác đấu nối điện qua cột điện đặt ngoài trời để thi công khu vực chợ đêm, anh em nào có bản vẽ biện pháp thì chia sẻ với ạ! cảm ơn nhiều!!