Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin cả nhà tư vấn giúp em.

Pham Thanh Nhat Tuan

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Theo như nghị định 59 thì mẫu phụ lục 04 là Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Còn mẫu phục lục 06 là Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Nhưng theo Điều 13 trong Nghị định 59 chỉ nói đến mẫu phục lục 04 để thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Còn mẫu phụ lục 06 Tờ trình thẩm định thiết kế - dự toán không thấy nhắc đến. Nên không biết nó sử dụng để trình cho cơ quan chuyên môn nào. Xin cả nhà tư vấn giúp em.
 

tuanlinhcongtu

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
20
Điểm thành tích
1
không biết các bác ntn chứ sở tỉnh em bảo làm theo phụ lục 04. Nhưng vẫn có thắc mắc là phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thì 2 mẫu chẳng khác gì nhau. khác mỗi nơi nhận ah: :))
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom