Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin các bác giải thích hộ em về cách tính giá trị tổn thất được bảo hiểm

Thành viên đã xem (Total:0)

anh319.1

Thành viên mới
#1
Khi xảy ra tổn thất trên công trình xây dựng đã được mua bảo hiểm. Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám định, bên bảo hiểm đã xác đinh khối lượng tổn thất trên hiện trường( Các bên đã cùng nhau thống nhất và ký vào biên bản giám định hiện trường). Vậy xin cho mình hỏi giá trị khối lượng tổn thất được tính theo đơn giá trúng thầu hay đơn giá tại thời điểm thi công hạng mục các công trình lúc xẩy ra tổn thất( đơn giá điều chỉnh)? Hợp đồng thi công xây dựng của mình là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
 

H_H

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#2
Hii anh319.1

Việc giá trị khối lượng tổn thất được tính theo đơn giá nào phụ thuộc vào việc bạn mua bảo hiểm theo đơn giá nào (Số tiền bảo hiểm theo đơn giá nào)