Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin CSDL đơn giá Đồng Nai 2016 và ĐM DT công ích Tp.HCM theo quyết định số 3025/QĐ-UBND

tongtranthanh

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
- Ngày 20/06/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Đơn giá năm 2016
- Tp.HCM cũng đã ban hành đơn giá năm 2016 và Định mức dịch vụ công ích năm 2016 kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND
GXD có cơ sở dữ liệu các bộ đơn giá và định mức đó chưa cho mình xin với
Thanks
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom