Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin mẫu hồ sơ mời thầu EPC về xây lắp

  • Khởi xướng Cairong
  • Ngày gửi
C

Cairong

Guest
Tôi đang phải tìm hiểu để làm một hồ sơ mới thầu về EPC tuy nhiên ko có tài liệu nào tham khảo. Vậy xin hỏi bác nào có một mẫu hồ sơ mới thầu EPC cho xin để tham khảo. So với mấu hồ sơ thông thường có điểm gì khác biệt ? Xin cảm ơn .
 
K

khvt

Guest
Bạn cứ làm theo phụ lục này của NĐ 111 mặc dầu bây giờ là NĐ 58 nhưng vẫn thế
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 111/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG
Phụ lục V

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU EPC
__________

PHỤ LỤC NÀY GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:
PHẦN A. MỜI THẦU
I. THÔNG BÁO MỜI THẦU
II. THƯ MỜI THẦU
PHẦN B. NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU
B1. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU
I. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU
III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ
IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU
B2. YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU EPC
I. YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ
II. YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP THIẾT BỊ, VẬT TƯ
III. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
B3. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
I. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
II. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
III. BIỂU MẪU VỀ HỢP ĐỒNG


PHẦN A. MỜI THẦU
I. THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi không thực hiện sơ tuyển)

[Ghi tên Bên mời thầu] có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu EPC [ghi tên gói thầu] theo hình thức đấu thầu rộng rãi [trong nước hoặc quốc tế], thuộc dự án [ghi tên dự án] sử dụng nguồn vốn [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn].

Bên mời thầumời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại [ghi địa chỉ nơi cung cấp thông tin, điện thoại, fax, e-mail của Bên mời thầu] và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là [ghi số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] tại [ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu, điện thoại, fax, e-mail].

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ....... giờ, ngày ...... tháng ...... năm ......... đến trước ......... giờ, ngày ......... tháng ......... năm ......... [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] và phải được gửi đến [ghi địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm nhất là trước.... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng ...... năm ......... [ghi thời điểm đóng thầu].

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng ......... năm ......... tại [ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên Bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vàothời gian và địa điểm nêu trên.II. THƯ MỜI THẦU
(Áp dụng trong trường hợp gói thầu đã thực hiện sơ tuyển hoặc đấu thầu hạn chế)
........., ngày ..... tháng ..... năm .........

Kính gửi: [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu]

[Ghi tên Bên mời thầu] chuẩn bị đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu EPC [ghi tên gói thầu] để thực hiện dự án (hoặc công trình) ..................tại [ghi tên địa điểm thực hiện dự án]. [Ghi tên Bên mời thầu] xin mời [ghi tên nhà thầu] tới tham gia đấu thầu.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là ......... [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] tại [ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu].

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ......... giờ, ngày ......... tháng ......... năm ......... đến trước ......... giờ, ngày ......... tháng ......... năm ......... [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá [ghi giá trị bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] và phải được gửi đến [ghi địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm nhất là trước......... giờ (giờ Việt Nam), ngày ......... tháng ......... năm ......... [ghi thời điểm đóng thầu].

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào ......... giờ (giờ Việt Nam), ngày......... tháng ......... năm ......... tại [ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên Bên mời thầu] kính mời đại diện [ghi tên nhà thầu] tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đại diện Bên mời thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

PHẦN B. NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU

B1. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

I. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Tương tự như chỉ dẫn trong Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV.

II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết đối với một số Mục tương ứng trong Phần Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ

Cần nêu rõ tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu trong từng nội dung E, P và C (trường hợp không áp dụng sơ tuyển); tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật trong từng nội dung và tổng hợp các nội dung; nội dung xác định giá đánh giá chung. Tuỳ theo tính chất, yêu cầu của gói thầu mà áp dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” cho tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. Nội dung xác định giá đánh giá gồm: xác định giá dự thầu, sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung (nếu có) và đưa chi phí về một mặt bằng.

IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU

Nêu các Biểu mẫu yêu cầu như đơn dự thầu, các biểu mẫu nêu trong các phần E, P và C tương ứng ở các Phụ lục II, III và IV.

B2. YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU EPC
I. YÊU CẦU VỀ TƯ VẤN THIẾT KẾ
II. YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP HÀNG HOÁ
III. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

B3. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
I. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
II. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
III. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
 
P

phamconghanh

Guest
Tôi đang viết một hồ sơ mời thầu thiết kế và Hồ sơ mời thầu EPC nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Ai có mẫu xing gửi cho xin theo địa chỉ mail: phamconghanhaasc@yahoo.com. Xim cảm ơn!
 

toandaklak

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
các bác có mẫu hồ sơ mời thầu về xây lắp ko cho em một bảng tham khảo làm đồ án tốt nghiệp với
có j các bác gưởi vào gmail cho em cũng dc
quoctoan000@gmail.com
cảm ơn các bác trước nha
 

thanhlong_kts

Thành viên có triển vọng
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
XIn mau ho so moi thau

Chao ban, toi cung giong ban. Dang can lam gap mot bo ho so moi thau ve thiet ke va mot bo ho so moi thau ve tong thau EPC, ban co chua? neu co gui minh voi nhe. Thank
 
N

NGUYENLUONG

Guest
Các bác xin tài liệu rứa ai mà mún cho! Nói thật là HSMT EPC là sản phẩm của Tư vấn, tiền CĐT phải trả mất cả tỉ đó anh Dauthaupro ah! Với lại còn các vấn đề nhạy cảm nữa!
Khó kiếm đấy!
 

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Bài viết
876
Điểm thành tích
83
Lĩnh vực
Giáo viên, giảng viên
Chào hàng cạnh tranh trong MSHH có thể coi là đấu thầu không?

Một vấn đề tôi thấy cần cùng nhau trao đổi là "Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa" có thể coi là đấu thầu không? Nếu không thì coi là gì/ Nếu có thì đó là đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế hoặc có trường hợp là đấu thầu rộng rái, trường hợp là đấu thầu hạn chế?
 

DauThauPro

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Bài viết
96
Điểm thành tích
18
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Một vấn đề tôi thấy cần cùng nhau trao đổi là "Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa" có thể coi là đấu thầu không? Nếu không thì coi là gì/ Nếu có thì đó là đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế hoặc có trường hợp là đấu thầu rộng rái, trường hợp là đấu thầu hạn chế?
Sau bác khg lập 1 topic để tranh luận cho nó vui!

Theo tôi thì "Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa" đơn giản là "Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa". Nó khg phải là đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế nhưng nó có tính chất là "đấu thầu rộng rãi" vì đó là quá trình tìm nhà thầu khách quan.

Qui trình (trình tự) qui định về thời gian cũng khác nhau.

Hiện nay có 1 số người "cố tình" hiểu sai việc "Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa" bằng cách không đăng thông báo mời thầu mà lẳng lặng lấy 5 bảng chào giá,.... => sai mục b khoản 3 Điều 7 và Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009.

Mình từng tư vấn cho 1 đơn vị "Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa" và bị Bộ KHCN tuýt còi, nhưng sau khi "giải thích trực tiếp" mấy Bác mới ok (phải đem theo Luật đấu thầu, Nd58,... để chứng minh).

Nếu bác chưa thống nhất thì có thể alo đàm luận thêm!
 

thanhtungxd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
43
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
,
Gói thầu EPC

Mình gửi cho các bạn bộ hồ sơ thầu EPC này nhé. Tài liệu này mình down ở trên mạng để làm cơ sở lập hồ sơ yêu cầu gói EPC của cơ quan mình(không nhớ của bạn nào gửi để cảm ơn)
 

File đính kèm

C

chu thao

Guest
Xin mau HSMT goi thau EPC

Anh Thanh Tung,

Minh da down tai lieu anh gui tren dien dan nhung may lan deu bi loi, anh co the cho minh xin, dia chi mail cua minh la: chuthao@yahoo.com.vn , rat mong nhan duoc su giup do cua anh.

Tran trong.
Thao
 

thanhtungxd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
43
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
,

lisa.nguyen

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Gói thầu EPC

Mình gửi cho các bạn bộ hồ sơ thầu EPC này nhé. Tài liệu này mình down ở trên mạng để làm cơ sở lập hồ sơ yêu cầu gói EPC của cơ quan mình(không nhớ của bạn nào gửi để cảm ơn)
Anh ơi, anh gửi tài liệu này qua mail cho em được ko? em mở ra cũng bị lỗi ko đọc được. em đang rất cần mẫu tham khảo để làm hợp đồng EPC, anh có cai hợp đồng EPC của FIDIC ko, anh gửi cho em luôn với nha. email em là: phungnguyenmy@gmail.com
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 336
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom