Xin tài liệu trắc địa

Thành viên đã xem (Total:0)

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#1
Bạn nào có giáo trình về trắc địa công trình cơ bản cho minh xin một bộ với
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD