Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin ý kiến Tham khảo về: Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu - dự án BT

Thành viên đã xem (Total:0)

huycanh88

Thành viên mới
#1
Cả nhà cho em hỏi nhờ tí ạ.
về hồ sơ yêu cầu Chỉ định thầu xây lắp đối với dự án BT được xây dựng dựa trên van bản pháp lý nào?
Em có tham khảo Thông tư Số: 11/2015/TT-BKHĐT.
theo mn có thể sử dụng TT này để xây dựng hồ sơ yêu cầu được không ạ?
Còn có Văn bản pháp lý nào cho em tham khảo với.
P/S: Ai có Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu - dự án BT cho em xin để tham khảo với. Em cảm ơn nhiều!
email: huycanh88@gmail.com