Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xử lý thế này có hợp lý chưa ạ?

Thành viên đã xem (Total:0)

veso20xx

Thành viên có triển vọng
#1
Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu gói thầu thi công hạ cốt nền tự nhiên tạo quỹ đất cho địa phương với giá gói thầu 8 tỷ. Hồ sơ mời thầu gồm nhiều nội dung công việc, trong đó mời khối lượng đào phá đá là 10.000 m³ và có chỉ dẫn trong hồ sơ mời thầu rằng trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng mời thầu chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu phải lập biểu giá chào riêng đối với toàn bộ khối lượng sai khác để bên mời thầu xem xét. Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu, nhà thầu A đã khảo sát hiện trường và chào đúng khối lượng 10.000 m³ đá, không chào thêm khối lượng nào khác.

Sau khi nhà thầu A trúng thầu với giá trị 3,7 tỷ, chủ đầu tư và nhà thầu ký hợp đồng trọn gói. Trong quá trình đào hạ nền, khối lượng đá thực tế thi công khoảng 15.000m³, lớn hơn nhiều so với khối lượng hợp đồng. Sau khi kiểm tra, chủ đầu tư không đồng ý thanh toán phần đá tăng thêm cho nhà thầu với một số lý do sau:

1. Nhà thầu A đã chấp nhận khối lượng mời thầu là chính xác và chào đúng khối lượng này, không chào thêm khối lượng nào khác để thương thảo trước khi ký hợp đồng.

2. Vì công việc theo hợp đồng là đào hạ nền đất đá tự nhiên xuống cao độ thiết kế nên dù khối lượng đá thực tế tăng thêm so với thiết kế thì nội dung công việc vẫn là đào hạ nền. Khối lượng đá tăng thêm không phải là khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công là nằm ngoài công việc phải thực hiện theo thiết kế), nghĩa là phát sinh khối lượng không nằm ngoài công việc phải thực hiện theo thiết kế là đào hạ nền trong phạm vi gói thầu. Do đó, dù sai khác khối lượng thì nhà thầu vẫn có nghĩa vụ đào hạ nền đất đá đến đúng cao độ thiết kế.

3. Việc khối lượng dự toán không phản ánh đúng thực tế là do lỗi của tư vấn thiết kế theo nguyên tắc ai làm sai phải chịu trách nhiệm, Nhà nước không trả thêm tiền cho phần khối lượng tăng thêm do sai sót khi khảo sát, lập dự toán. Đó cũng là bản chất của hợp đồng trọn gói.

Xin hỏi chủ đầu tư căn cứ như trên để không giải quyết khối lượng đà đá tăng thêm cho nhà thầu là đúng hay sai?

Trường hợp không có cơ sở thanh toán khối lượng tăng thêm nêu trên, xin hỏi các anh chị có cách nào giúp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu không?
Cảm ơn các anh chị!
 
Chỉnh sửa cuối: