PDA

View Full Version : Tổng hợp các mẫu Biện pháp thi công Công trình Giao thôngnguyenhuutrinh
03-05-2009, 04:13 PM
Để tiện cho việc tham khảo, BQL xin tổng hợp lại một số mẫu biện pháp thi công do các thành viên đã post trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, các biện pháp riêng lẻ BQL chưa tổng hợp, các bạn có thể tìm trong tiểu mục: Biện pháp thi công để tham khảo - Đề nghị không post bài xin tài liệu ở đây:1. Công trình Hạ tầng - San nền

- Thuyết minh BPTC Hạ tầng - san nền (đắp). Thành viên gửi: tvqa82. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/2501-thuyet-minh-bptc.html)

- Biện pháp thi công san nền. Thành viên gửi: sancunglin. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/21369-bien-phap-thi-cong-san-nen-day-hot.html)

- Thuyết minh + Bản vẽ BPTC san nền. Thành viên gửi: VMC. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/2364-xin-bien-phap-thi-cong-san-nen-va-gieng-khoan.html)

- Quy trình gia cố nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng. Thành viên gửi: Hungvina16. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/3595-xin-bien-phap-thi-cong-coc-dat-gia-co-xi-mang.html)

2. Công trình Giao thông đường bộ

a) Đường giao thông nông thôn

- Thuyết minh + Bản vẽ - Công trình GTNT A, nền, mặt cấp phối đồi - . Thành viên gửi: Quachtinh82

- Thuyết minh BPTC + BV - Công trình GTNT A - Nâng cấp. Thành viên gửi: Phamtuanhai. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/12018-thuyet-minh-ban-ve-bptc-duong-nang-cap.html)

- Thuyết minh BPTC cải tạo nâng cấp đường GTNT. Thành viên gửi: MrHienNo1. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/9773-bien-phap-thi-cong-rai-thu-duong.html)

- Thuyết minh biện pháp thi công GTNT B - Tuyến mới, đào đắp, nổ mìn, mặt cấp phối đá dăm kẹp đất. Thành viên gửi: SyncMaster. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/8377-ai-co-bien-phap-thi-cong-khoan-no-min-cho-e-voi.html#post50612)

b) Đường bê tông nhựa:

- Thuyết minh + bản vẽ BPTC đường, cống, vỉa hè. Thành viên gửi: nguyendinhquang. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/14016-bien-phap-thi-cong-duong-cong.html)

- BPTC tuyến vét bùn, đắp đất, móng cấp phối đá, mặt thấm nhập nhựa và bê tông nhựa. Thành viên gửi: Doanbn. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/10485-bien-phap-chuc-thi-cong-duong.html)

- Biện pháp thi công nền, mặt bê tông nhựa. Thành viên gửi: hungvina16. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/4194-xin-bien-phap-tctc-duong.html)

- Thuyết minh BPTC + Bản vẽ nền, móng CPĐD, mặt bê tông nhựa. Thành viên gửi: VMC. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/10474-xin-bien-phap-thi-cong-duong-giao-thong.html)

- Bản vẽ Biện pháp thi công nền, mặt cấp phối đá dăm, rải vải địa, cống (file Word). Thành viên gửi: buoctinhphieudu. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/10474-xin-bien-phap-thi-cong-duong-giao-thong-2.html)

- Bản vẽ biện pháp thi công mặt đường BTN. Thành viên gửi: vietbac. Click here. (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/20936-bien-phap-thi-cong-duong-btn.html)

- Thuyết minh + Bản vẽ BPTC Bê tông xi măng và Bê tông nhựa. Thành viên gửi: hoatuylipden; vietbac; buiduclong. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/18312-xin-bien-phap-thi-cong-mat-duong-btxm-2.html)

- Thuyết minh BPTC nền, mặt (bê tông nhựa), vỉa hè, rãnh thoát nước. Thành viên gửi: nguyendinhquang. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/14276-thuyet-minh-bien-phap-thi-cong-duong.html)

- Biện pháp thi công đường BTN. Thành viên gửi: Hungvina16, huydbhd9ct04. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/2080-xin-bien-phap-thi-cong-tong-nhua.html)

- Thuyết minh + bản vẽ BPTC mặt đường BTN. Thành viên gửi: TuvanXDGT246. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/2080-xin-bien-phap-thi-cong-tong-nhua-2.html)

- Thuyết minh BPTC rải thử và thi công cấp phối đá dăm, mặt BTN (dự án nhóm A). Thành viên gửi: MrHienNo1. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/9773-bien-phap-thi-cong-rai-thu-duong.html)

- Thuyết minh BPTC móng CPĐD và mặt đường BTN. Thành viên gửi: ylangylang2004. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/378-bien-phap-thi-cong-2.html)

- Thuyết minh biện pháp thi công đường Hồ Chí Minh (nền, rãnh, mặt láng nhựa - tham khảo). Thành viên gửi: dinhquan. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/30776-bien-phap-thi-cong-duong-ho-chi-minh-nam-xua.html).

3. Công trình Cầu

- Biện pháp thi công cầu dầm dự ứng lực, đúc hẫng. Thành viên gửi: H5N1. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/1023-xin-bien-phap-thi-cong-cau-btct-va-cau-btct-du-ung-luc.html)

- Biện pháp thi công cầu DUL, dầm 20m, dầm 33m. Thành viên gửi: MrHienNo1. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/1023-xin-bien-phap-thi-cong-cau-btct-va-cau-btct-du-ung-luc-2.html)

- Bản vẽ Biện pháp lao dầm. Thành viên gửi: lht_84. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/17844-xin-bptc-va-ban-ve-tc-lao-lap-dam.html)

- Thuyết minh biện pháp thi công + bản vẽ ép cọc 400x400 (công trình cầu). Thành viên gửi: Truongtdc9. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/9391-xin-bien-phap-thi-cong-ep-coc-400-a.html)

- Biện pháp thi công cọc khoan nhồi. Thành viên gửi: TuvanXDGT246, MrHienNo1. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/8386-thi-cong-coc-khoan-nhoi.html)

- Biện pháp thi công cầu dầm I - DUL33m - đúc hẫng. Thành viên gửi: son_vq121, qtc1096. Click here. (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/30648-xin-file-thi-cong-dam-ba-ng-phuong-phap-duc-hang.html)

- Biện pháp thi công cầu treo. Thành viên gửi: dinhquan. Click here (http://giaxaydung.vn/diendan/bien-phap-thi-cong/30556-bien-phap-thi-cong-cau-treo.html).