PDA

View Full Version : Quyết toán chi phí tư vấn giám sáteducation_evn
04-07-2008, 02:55 PM
Chào bạn!
Chi phí khác thường bao gồm:
- Khâu tuyển chọn:
Hồ sơ năng lực nhà thầu( chỉ thầu, đấu thầu, chào hàng cạnh tranh dùng cho khâu tuyển chọn).
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu giám sát( với chỉ thầu), QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu (chàng hàng cạnh tranh, đấu thầu).
- thực hiện:
Hợp đồng kinh tế, phụ lục hợp đồng (phát sinh nếu có).
Biên bản nghiệm thu công việc giám sát, báo cáo của đơn vị giám sát. nhật ký giám sát.
Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có).

Giá trị thanh toán theo thoả thuận hợp đồng trên cơ sở định mức nhà nước ban hành tại thời điểm thực hiện.=Dự toán xây lắp trước thuế được duyệt x tỷ lệ quy định+ Giá trị thiết bị trước thuế duyệt x tỷ lệ quy định.
Hiện tại dùng văn bản 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của BXD trước đây dùng QĐ 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/05; 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001.
Chúc bạn thành công!

Phan mem Tu van Giam sat
07-08-2008, 02:28 PM
Thân chào bạn!
Mình có hỏi và nhận được công văn trả lời của Sở Tài chính tỉnh Đăk lăk về việc giải đáp một số vấn đề khi thực hiện chức năng giám sát kỹ thuật do chủ đầu tư giao!

Gởi các bạn tham khảo để có thể rõ hơn về vấn đề này!

nguyenlongxyz
26-04-2009, 08:28 AM
Trên diễn đàn có 02 mẫu báo cáo tư vấn giám sát đã được post lên trước đây, giờ mình gửi cho bạn. sau này nếu cần tài liệu thì cố gắng search trên diễn đàn hoặc vào mục kho công cụ, tư liệu mà tìm nhé. Thân chào.