mình đang làm đồ án kĩ thuật thi công.nên mình cần bản vẽ 1 số bản vẽ kiến trúc để làm
ai có cho mình xin với