Em đang xem cái dự toán trong đó giá trị dự toán được xác định theo hệ số tận dụng so với giá trị dự toán xây dựng mới được xác định là 50%, 100% nghĩa là thế nào ạ? và nó áp dụng theo văn bản nào ạ? tks các bác nhìu ạ