QUYẾT ĐỊNH
Hà Nội, ngày 10/2/2013 (nhằm ngày 1/1 năm Quý Tỵ)
- Căn cứ nội quy và định hướng phát triển của diễn đàn www.giaxaydung.vn;
- Căn cứ tình hình chung và định hướng phát triển của diễn đàn;
- Xét năng lực, nguyện vọng và những đóng góp của Mod Ks.thanhtan;

Nay quyết định bổ sung chức năng quản lý box "Văn bản trong hoạt động xây dựng" cho Mod ks.thanhtan.
Mod ks.thanhtan hoạt động theo quy chế của Diễn đàn.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Admin www.giaxaydung.vn
Đã Ký