KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG ,CẤP CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNGThông báo mở lớp tập huấn an toàn lao động, cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo TT27/2013-BLĐTBXH

Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Công ty Giá Xây Dựng giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tránh những rủi ro, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc.
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
1. Đối tượng tham dự khóa học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động
Đối tượng học an toàn lao động, vệ sinh lao động được cụ thể thành các nhóm theo thông tư 27/2013-BLĐTBXH bao gồm:
A. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
B. Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động
C. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
D. Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

A. NỘI DUNG HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1, CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:
a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

B. NỘI DUNG HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG
a) Kiến thức chung như nhóm 1;
b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

C. NỘI DUNG HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:
a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

D. NỘI DUNG HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4
Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:
a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. Thời gian: Khai giảng hàng tháng
3. Học phí: 800.000 VNĐ/học viên.
4. Địa điểm: Công ty CP Giá Xây Dựng – Số 2A ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
5. Giảng viên: Cục an toàn lao động - BLĐTBXH
6. Kết thúc Khóa học: Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Công ty CP Giá Xây Dựng
Số 2A ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Ms. Huyền Thanh: 0985 099 938 ; Thu An 0975 381 900
Tell: 04.35682482
Fax: 04.35667775
Email: daotao@giaxaydung.com ; website: www.giaxaydung.vn