Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Thành viên Ban Quản lý Diễn đàn nguyentheanh's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  3,358
  Đã bấm Like
  2,222
  Được Like 10,575 lần ở 2,012 bài viết

  Post Nghị định số 63 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Các bạn kích để tải Nghị định nhé.

  Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

  Các bạn tải Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nguồn: www.DuthauGXD.com. Hoặc tải file pdf đính kèm bài này.

  Mục lục tra cứu Nghị định Số: 63/2014/NĐ-CP trên website: www.duthaugxd.com

  Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Mục 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Mục 2: BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU
  Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
  Mục 3: ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU
  Điều 3. Nguyên tắc ưu đãi
  Điều 4. Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế
  Điều 5. Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước
  Điều 6. Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước
  Mục 4: CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN; CHI PHÍ; LƯU TRỮ HỒ SƠ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
  Điều 7. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu
  Điều 8. Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu
  Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu
  Điều 10. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu
  Chương II: QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN
  Mục 1: PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
  Điều 11. Quy trình chi tiết
  Điều 12. Lập hồ sơ mời thầu
  Điều 13. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
  Điều 14. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
  Điều 15. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu
  Điều 16. Làm rõ hồ sơ dự thầu
  Điều 17. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
  Điều 18. Đánh giá hồ sơ dự thầu
  Điều 19. Thương thảo hợp đồng
  Điều 20. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
  Mục 2: PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ
  Điều 21. Quy trình chi tiết
  Điều 22. Lựa chọn danh sách ngắn
  Điều 23. Lập hồ sơ mời thầu
  Điều 24. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp
  Điều 25. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
  Điều 26. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
  Điều 27. Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
  Điều 28. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
  Điều 29. Mở hồ sơ đề xuất về tài chính
  Điều 30. Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính
  Điều 31. Thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
  Chương III QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN
  Mục 1: NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC
  Điều 32. Quy trình chi tiết
  Điều 33. Lựa chọn danh sách ngắn
  Điều 34. Lập hồ sơ mời thầu
  Điều 35. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
  Điều 36. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
  Điều 37. Nguyên tắc đánh giá; làm rõ hồ sơ dự thầu; sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
  Điều 38. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
  Điều 39. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính
  Điều 40. Thương thảo hợp đồng
  Điều 41. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
  Mục 2: NHÀ THẦU LÀ CÁ NHÂN
  Điều 42. Lập, trình và phê duyệt điều khoản tham chiếu, danh sách tư vấn cá nhân
  Điều 43. Gửi thư mời và đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân; phê duyệt và ký kết hợp đồng
  Chương IV QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC HAI GIAI ĐOẠN
  Mục 1: PHƯƠNG THỨC HAI GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
  Điều 44. Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một
  Điều 45. Tổ chức đấu thầu giai đoạn một
  Điều 46. Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai
  Điều 47. Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai
  Điều 48. Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
  Mục 2: PHƯƠNG THỨC HAI GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ
  Điều 49. Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một
  Điều 50. Tổ chức đấu thầu giai đoạn một
  Điều 51. Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai
  Điều 52. Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai
  Điều 53. Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
  Chương V CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, MUA SẮM TRỰC TIẾP, TỰ THỰC HIỆN
  Mục 1: CHỈ ĐỊNH THẦU
  Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu
  Điều 55. Quy trình chỉ định thầu thông thường
  Điều 56. Quy trình chỉ định thầu rút gọn
  Mục 2: CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
  Điều 57. Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh
  Điều 58. Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường
  Điều 59. Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn
  Mục 3: MUA SẮM TRỰC TIẾP
  Điều 60. Quy trình mua sắm trực tiếp
  Mục 4: TỰ THỰC HIỆN
  Điều 61. Điều kiện áp dụng
  Điều 62. Quy trình tự thực hiện
  Chương VI LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ, GÓI THẦU CÓ SỰ THAM GIA THỰC HIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG
  Mục 1: LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ
  Điều 63. Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ
  Điều 64. Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ
  Mục 2: LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU CÓ SỰ THAM GIA THỰC HIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG
  Điều 65. Tư cách hợp lệ của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương khi thực hiện gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng
  Điều 66. Quy trình lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ
  Điều 67. Tạm ứng, thanh toán và giám sát, nghiệm thu công trình
  Chương VII MUA SẮM TẬP TRUNG, MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ VÀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
  Mục 1: MUA SẮM TẬP TRUNG
  Điều 68. Nguyên tắc trong mua sắm tập trung
  Điều 69. Trách nhiệm trong mua sắm tập trung
  Điều 70. Quy trình mua sắm tập trung tổng quát
  Điều 71. Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung
  Điều 72. Nội dung thỏa thuận khung
  Mục 2: MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN
  Điều 73. Nội dung mua sắm thường xuyên
  Điều 74. Quy trình thực hiện mua sắm thường xuyên
  Mục 3: MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ
  Điều 75. Nguyên tắc chung trong mua thuốc, vật tư y tế
  Điều 76. Thẩm quyền trong mua thuốc
  Điều 77. Trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc
  Điều 78. Quy trình đàm phán giá thuốc
  Điều 79. Chỉ định thầu rút gọn
  Điều 80. Tiêu chuẩn đánh giá thuốc
  Điều 81. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc và mua thuốc tập trung
  Mục 4: LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
  Điều 82. Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
  Điều 83. Chỉ định thầu gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
  Chương VIII LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG
  Điều 84. Phạm vi và lộ trình áp dụng
  Điều 85. Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
  Điều 86. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng
  Điều 87. Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  Điều 88. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng
  Chương IX HỢP ĐỒNG
  Điều 89. Nguyên tắc chung của hợp đồng
  Điều 90. Giá hợp đồng
  Điều 91. Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng
  Điều 92. Tạm ứng hợp đồng
  Điều 93. Điều chỉnh giá và khối Iượng của hợp đồng
  Điều 94. Thanh toán hợp đồng
  Điều 95. Thanh toán đối với loại hợp đồng trọn gói
  Điều 96. Thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định
  Điều 97. Thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
  Điều 98. Thanh toán đối với loại hợp đồng theo thời gian
  Điều 99. Thanh lý hợp đồng
  Chương X PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU
  Điều 100. Trách nhiệm của Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  Điều 101. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương
  Điều 102. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, người đứng đầu doanh nghiệp
  Điều 103. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần và đại diện hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
  Điều 104. Trách nhiệm của đơn vị thẩm định
  Điều 105. Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
  Điều 106. Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu
  Chương XI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU, TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA
  Mục 1: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU, TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA
  Điều 107. Đăng ký, thẩm định, công nhận và xóa tên cơ sở đào tạo về đấu thầu
  Điều 108. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
  Điều 109. Điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu
  Điều 110. Đăng ký, thẩm định, công nhận và xóa tên giảng viên về đấu thầu
  Điều 111. Điều kiện cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
  Điều 112. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc quản lý hoạt động đào tạo về đấu thầu
  Mục 2: TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP
  Điều 113. Điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
  Điều 114. Xem xét, công nhận và đăng tải thông tin về tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
  Điều 115. Hoạt động của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
  Mục 3: TỔ CHUYÊN GIA
  Điều 116. Tổ chuyên gia
  Chương XII XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU
  Mục 1: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU
  Điều 117. Xử lý tình huống trong đấu thầu
  Mục 2: GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU
  Điều 118. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị
  Điều 119. Hội đồng tư vấn
  Điều 120. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu
  Chương XIII XỬ LÝ VI PHẠM, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
  Mục 1: XỬ LÝ VI PHẠM TRONG ĐẤU THẦU
  Điều 121. Các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu
  Điều 122. Hình thức cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu
  Điều 123. Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu
  Điều 124. Bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về đấu thầu
  Mục 2: KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
  Điều 125. Kiểm tra hoạt động đấu thầu
  Điều 126. Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu
  Chương XIV CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
  Điều 127. Mẫu hồ sơ đấu thầu
  Điều 128. Quản lý nhà thầu
  Chương XV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 129. Hướng dẫn thi hành
  Điều 130. Hiệu lực thi hành
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
   

 2. Có 62 thành viên Like bài viết này của bạn nguyentheanh:

  3077 (30-06-2014), acmilan093_2006 (21-07-2014), alone271258 (23-09-2014), bacthoxay (28-06-2014), bibi (30-06-2014), botihell (11-07-2014), bupbebuon2009 (01-07-2014), chilhal (01-07-2014), cmckhoi (30-06-2014), cunct_hp2002 (10-07-2014), cuongden37 (30-06-2014), DaicaPMU (28-06-2014), DauThauPro (01-07-2014), ducnguyen248354 (13-10-2014), giang181084 (29-08-2014), giangcoi307 (15-08-2014), haiconthanlancon (28-06-2014), haip20 (30-06-2014), hoanghai109 (02-07-2014), HUNG-THINH (30-06-2014), huulucxd (01-07-2014), Huy Văn (09-07-2014), huy41td (30-06-2014), huynhnam34 (09-10-2014), huynhsonhp (02-07-2014), huyvd (02-09-2016), Jetli (10-07-2014), kidhusband (05-04-2015), langduca (01-07-2014), Le Son (03-07-2014), linhdat86 (01-07-2014), loantd2009 (04-01-2016), m0ngc0emkeben (03-11-2014), minhchau60 (01-07-2014), minhdoan (29-06-2014), mrpda87 (28-06-2014), naat (30-06-2014), namtrungbacviet (28-06-2014), ngocminhcold (05-07-2014), NGUYỄN CHÍ TÂM (28-06-2014), Nguyễn Tiến Cường (17-06-2016), nguyenxuandoi (30-06-2014), pad (14-01-2015), phusuonggio (03-04-2015), quangtrungtvxd (15-08-2014), snowkx (01-07-2014), sonthuy (02-07-2014), tancauduong (03-07-2014), tankontum (01-07-2014), tantv (30-06-2014), tdtam06 (07-01-2015), thanguong (28-06-2014), thanhcong02x1b (01-12-2014), Thanhvc (02-07-2014), thaonguyendtvt (21-07-2014), tomcangxanh07 (25-10-2017), tommy80 (01-07-2014), trunghai2014 (11-12-2014), unreveal (25-11-2014), veso20xx (01-07-2014), vietbac (30-06-2014), xjngxjng (28-06-2014)

 • #2
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Sep 2008
  Bài viết
  2
  Đã bấm Like
  2
  Được Like 8 lần ở 1 bài viết

  Mục lục Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014

  Gửi các bác Mục lục Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 để dễ tra danh mục khi đọc.
   

 • Có 8 thành viên Like bài viết này của bạn vanhkhuyensing:

  duytam (22-07-2014), giang181084 (29-08-2014), linhxd10 (28-07-2014), panda_91 (15-07-2014), tanthong20 (29-10-2014), tomcangxanh07 (25-10-2017), VanToanGXD (15-07-2014), Xe Dap Oi (15-07-2014)

 • #3
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  1
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 11 lần ở 1 bài viết

  Gửi file PDF Luật Đấu Thầu 2013 từ CPS. Tks, CPS

  Gửi file PDF trình bày Luật Đấu Thầu 2013 (so sánh với Luật 2005) với nguồn lấy từ Trung tâm hỗ trợ đấu thầu của Bộ KH&ĐTư, CPS.
  Tks, CPS
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
   

 • Có 11 thành viên Like bài viết này của bạn pqhungdn:

  giang181084 (29-08-2014), hiepdn (17-11-2014), m0ngc0emkeben (03-11-2014), namthai (15-08-2014), namtongson (06-10-2014), Nguyễn Tiến Cường (17-06-2016), phusuonggio (03-04-2015), tomcangxanh07 (25-10-2017), tranhaiduongvc11 (22-07-2015), VanToanGXD (15-08-2014), vinhtocdo (09-11-2014)

 • #4
  Thành viên Ban Quản lý Diễn đàn nguyentheanh's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  3,358
  Đã bấm Like
  2,222
  Được Like 10,575 lần ở 2,012 bài viết

  Lightbulb

  Xin chia sẻ lại với anh em file Word trình bày style để có Navigation và Mục lục. Các anh em có thể tải về để tiện đọc và dễ dàng tra cứu.
  Nếu anh em nào cần thiết có thể tải file thêm PDF scan để kiểm tra đối chiếu với bản gốc về câu từ và nội dung. Vì đánh lại style lại nên một vài chỗ có thể hơi lệch trang so với bản gốc.

  Bây giờ tất cả các văn bản về đấu thầu nằm hết trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD.

  Quản lý quy trình các bước đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD:


  • Tra quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế hoặc nhớ mã quy trình thì gõ luôn vào như tra mã dự toán.
  • Sẽ ra trình tự các bước, thủ tục cần làm, thời gian tối thiểu hoặc tối đa - tương ứng là điều khoản liên quan, ghi chú.
  • Trỏ vào điều khoản nào thì hiện ra điều khoản đó
  • Trỏ vào đầu việc nào thì ra các ghi chú - chỉ dẫn của việc đó
  • Có thể tùy chỉnh các bước cắt dán dòng lên trên xuống dưới chỉ là như Excel


  Để làm được cái này phải đọc nhiều, công phu và có kinh nghiệm, am hiểu mới được anh/em ạ. Các dữ liệu đang được biên tập đưa vào phần mềm.

  Thế rồi khi anh/em dùng từ nền chuyên gia đó đi lên thôi. Mới làm thì nhóm tác giả cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng sẽ làm để anh em sớm thích thôi.  Link tải phần mềm QLTL GXD: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672
   

 • Tag của Chủ đề này

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  © Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
  Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
  Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
  Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

  Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
  Email: theanh@giaxaydung.com
  Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 07:05 PM.