Giáo trình gồm 162 trang, 9 bài tập. Các bài tập lập Dự toán chi phí xây dựng. Hướng dẫn thực hành chi tiết từng bước đọc bản vẽ, bóc khối lượng, lập dự toán, thực hành phần mềm Dự toán GXD 9 Plus.
Bạn kích vào ảnh bìa ở dưới để tải Giáo trình (cần đăng nhập mới tải được).

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG 1. BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG, LẬP DỰ TOÁN
I. BÀI TẬP 1: KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN MÓNG BĂNG
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
3. Xem Video hướng dẫn
II. BÀI TẬP 2: ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG, LẬP DỰ TOÁN HỆ MÓNG ĐƠN
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
III. BÀI TẬP 3: ĐO BÓC TIÊN LƯỢNG, LẬP DỰ TOÁN KHỐI TƯỜNG
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
3. Xem Video hướng dẫn
IV. BÀI TẬP 4: KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN DẦM BTCT
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
V. BÀI TẬP 5: KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN TẤM ĐAN
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
VI. BÀI TẬP 6: KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN RÃNH THOÁT NƯỚC
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
VII. BÀI TẬP 7: DỰ TOÁN CHI PHÍ PHẦN THIẾT BỊ
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
VIII. BÀI TẬP 8: KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN NỀN MẶT ĐƯỜNG
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
IX. BÀI TẬP 9: KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN ĐÀO RÃNH ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
1. Yêu cầu
2. Thực hiện
CHƯƠNG 2. BÀI TẬP TỔNG HỢP TỰ THỰC HÀNH
I. LẬP DỰ TOÁN SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
1. Bài 1:
2. Bài 2:
3. Bài 3:
4. Bài 4:
5. Bài 5
6. Bài 6:
II. LẬP DỰ TOÁN THEO ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH
1. Bài 1:
2. Bài 2:
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP
1. Câu hỏi 1
2. Câu hỏi 2
3. Câu hỏi 3
4. Câu hỏi 4
5. Câu hỏi 5
6. Câu hỏi 6
7. Câu hỏi 7
8. Câu hỏi 8
9. Câu hỏi 9
10. Câu hỏi 10
11. Câu hỏi 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC BẠN TÌM ĐỌC
LỜI NHẮN
Bạn kích vào ảnh sau để tải giáo trình (bạn cần đăng nhập mới tải được):