Khóa học Đấu thầu GXD giúp bạn lập hồ sơ dự thầu, xác định giá thầu (dự toán dự thầu), bạn sẽ có đẳng cấp khác hằn so với trước trong nghề nghiệp, tự tin làm việc:

- Làm công việc Lập hồ sơ dự thầu, xác định giá thầu tai các Công ty, Doanh nghiệp Nhà thầu, Tổng thầu
- Lập hồ sơ mời thầu, xét thầu tại các Công ty Tư vấn về đấu thầu hoặc Bên mời thầu

Công việc lập hồ sơ dự thầu, sử dụng phần mềm Đấu thầu GXD xác định giá thầu là rất quan trọng, có quyết định đến công việc, "nồi cơm" của doanh nghiệp nhà thầu. Cần phải được đào tạo cơ bản và bài bản, sử dụng công cụ thành thạo:Câu hỏi: Trước khi tham gia Khóa học Đấu thầu GXD lập hồ sơ dự thầu, xác định giá thầu (dự toán dự thầu) em cần chuẩn bị những kiến thức gì? Và để làm được đấu thầu thì cần nắm rõ những Nghị định, Thông tư nào?

Trả lời:
Về nội dung "em cần chuẩn bị những kiến thức gì" trước khi tham gia khóa lập hồ sơ dự thầu, phần mềm Đấu thầu GXD xác định giá thầu thì khá rộng, xin kê sơ lược:

+ Cần các kiến thức về định mức: Khái niệm, định mức dự toán, định mức nội bộ, định mức tổng hợp
+ Kiến thức về đơn giá: Khái niệm, cách chiết tính đơn giá, cách chiết tính giá tổng hợp, bù trừ chênh lệch
+ Kiến thức về cách xác định hoặc tìm kiếm dữ liệu cho các yếu tố chi phí: Giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy
+ Kiến thức về đọc bản vẽ, đo bóc, kiểm tra khối lượng
+ Kiến thức về biện pháp thi công, kỹ thuật thi công (các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu có liên quan)
+ Kiến thức về đấu thầu, lập hồ sơ thầu
+ Kiến thức về xét thầu, thương thảo ký hợp đồng (bởi khâu đấu thầu chỉ coi là kết thúc khi ký hợp đồng)
...

Về nội dung "nghị định, thông tư nào", trước mắt em cần tải các file sau:

1) Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

2) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu.

2) Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết lập HSMT xây lắp

Các video tìm hiểu về luật như sau chúng tôi sẽ gửi cho bạn để tự xem đi, xem lại tìm hiểu trước và sau khóa học. Còn trong các buổi học trên lớp thì chủ yếu tập trung thực hành làm hồ sơ thầu, tính giá thầu thực sự và thảo luận các tình huống.