Mời các bạn chuyển sang http://giaxaydung.vn để thảo luận về chuyên môn.

Trên diễn đàn này http://giaxaydung.vn/diendan sẽ chỉ để tra cứu tài liệu cũ và đăng tải các thông tin của GXD JSC tới các thành viên, học viên trước khi ngưng hoạt động tại địa chỉ này.

Các bạn chuyển qua http://giaxaydung.vn để thảo luận và trao đổi nhé.