Em chào các anh chị, em mới đi làm và được giao cho nhiệm vụ chuẩn bị HS chỉ định thầu và hợp đồng cho gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình trên 200 triệu. Anh chị nào có mẫu hợp đồng phù hợp với gói thầu này thì cho em xin với ạ. Em cảm ơn các anh chị.