Chào các bạn trên diễn đàn giá xây dựng! Rất vui được đóng góp và mong nhận được sự tư vấn giải đáp của các cao thủ, vấn đề của mình như sau:
- Hợp đồng xây dựng ký tháng 5 năm 2016, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, hồ sơ mời thầu quy định đơn giá bao gồm 2 phần = đơn giá gốc + phần trượt giá (phần trượt giá này tính trung bình theo thời gian thi công xây dựng trong hồ sơ mời thầu, ví dụ là 5% trong vòng 2 năm thi công)
- Tạm ứng hợp đồng quy định có thể tạm ứng 1 lần hoặc nhiều lần (ở gói thầu của mình là tạm ứng nhiều lần bắt đầu từ thời điểm ký hợp đồng), đã tạm ứng được 130 tỷ đồng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng đều trước thời điểm thi công các hạng mục trong hợp đồng (60 tỷ tạm ứng vào thời điểm trước khi thi công tháng 5/2016, 70 tỷ còn lại tạm ứng trong quá trình thi công tháng 8/2016)
- Đến thời điểm tháng 5 năm 2017 gói thầu cũng đã thi công nghiệm thu được 120 tỷ đồng, dư 10 tỷ
Xin hỏi:
- Theo điều 18 nghị định 37/2015/NĐ-CP về hướng dẫn hợp đồng thì phần tạm ứng nêu trên có được thanh toán phần tính trượt giá 5% trong đơn giá trúng thầu nêu trên hay không (hợp đồng theo đơn giá cố định): Giá trị tạm ứng 60 tỷ vào thời điểm trước khi thi công là tháng 5/2016 tương ứng với giá trị khối lượng hoàn thành sẽ không được tính trượt giá 5%; phần còn lại tạm ứng 70 tỷ với thời điểm tháng 8/2016 có phải điều chỉnh lại giá hợp đồng vào tháng 8/2016 không?
hay toàn bộ phần tạm ứng nêu trên không ảnh hưởng gì đến đơn giá thanh toán trong hợp đồng?
Mong các bạn giải đáp giúp
Xin chân thành cảm ơn các bạn!!!