Nhờ các anh chị giúp đỡ. Em được giao nhiệm vụ lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát cho 1 công trình cầu đường bộ cấp IV. Em nhờ các anh chị tư vấn cho em về yêu cầu nhân sự tư vấn giám sát: số lượng, chức danh, yêu cầu bằng cấp đối với từng chức vụ...Em cảm ơn các bác