Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  God Admin
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  50
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 106 lần ở 14 bài viết

  Quyết định ban hành quy chế xử phạt thành viên vi phạm nội quy diễn đàn

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  www.giaxaydung.vn
  Số: 01/2010/QĐ-GXD
  Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2010

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XỬ PHẠT THÀNH VIÊN VI PHẠM NỘI QUY DIỄN ĐÀN WWW.GIAXAYDUNG.VN

  - Căn cứ định hướng phát triển diễn đàn www.giaxaydung.vn
  - Căn cứ nội quy diễn đàn www.giaxaydung.vn
  - Căn cứ ý kiến đóng góp của thành viên Ban Quản Lý diễn đàn
  - Xét đề nghị Admin – Thanh tra diễn đàn

  WEBMASTER DIỄN ĐÀN WWW.GIAXAYDUNG.VN
  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy chế xử phạt thành viên vi phạm nội quy diễn đàn www.giaxaydung.vn”.
  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2010 và thay thế điều 5. Các hình thức xử lý của nội quy diễn đàn ban hành ngày 8/12/2008 của Webmaster diễn đàn.
  Điều 3: Admin, Thanh tra diễn đàn, Smod, Mod và toàn thể thành viên diễn đàn www.giaxaydung.vn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nơi nhận:
  - Các thành viên BQL diễn đàn
  - Toàn thể thành viên, khách truy cập diễn đàn

  WEBMASTER

  Đã ký

  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Giaxaydung.vn chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp.
  Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao.
   

 2. Có 3 thành viên Like bài viết này của bạn webmaster:

  ks.thanhtan (17-01-2014)

 • #2
  God Admin
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  50
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 106 lần ở 14 bài viết
  QUY CHẾ
  XỬ PHẠT THÀNH VIÊN VI PHẠM NỘI QUY DIỄN ĐÀN WWW.GIAXAYDUNG.VN

  (ban hành kèm theo quyết định số: 01/2010/QĐ-GXD ngày 29 tháng 08 năm 2010 của Webmaster diễn đàn)

  Chương 1
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi áp dụng
  Quy chế quy định các hành vi vi phạm nội quy diễn đàn của thành viên khi tham gia www.giaxaydung.vn và mức xử phạt; thẩm quyền và thủ tục xử phạt; khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Thành viên đã đăng ký tham gia diễn đàn www.giaxaydung.vn kể cả thành viên Ban quản lý diễn đàn (Admin, Smod, Mod) có hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy chế này.

  Điều 3. Nguyên tắc và thời hiệu xử phạt vi phạm
  1. Mọi hành vi vi phạm nội quy diễn đàn được phát hiện phải bị xử lý ngay. Việc xử phạt vi phạm nội quy diễn đàn phải được tiến hành kịp thời, công minh, triệt để và đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy chế này.
  2. Thời hiệu xử phạt vi phạm tùy thuộc vào hành vi, mức độ vi phạm và được quy định cụ thể trong quy chế này.
  3. Trong thời hiệu quy định tại khoản 2 Điều này, nếu thành viên có hành vi vi phạm nội quy cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của người ra quyết định thì thời hiệu xử phạt được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.
  4. Các thành viên sau 6 tháng, kể từ ngày thi hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày quyết định xử phạt hết hiệu lực mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm nội quy diễn đàn.
  5. Thành viên Ban quản lý diễn đàn khi vi phạm nội quy sẽ bị xử phạt như thành viên bình thường.
  6. Người ra quyết định xử phạt chịu trách nhiệm trước BQL và toàn thể thành viên diễn đàn về quyết định của mình.

  Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm nội quy diễn đàn và các biện pháp khắc phục hậu quả
  1. Hình thức xử phạt: nhắc nhở, cảnh cáo hoặc đình chỉ tham gia diễn đàn (khóa tài khoản, còn gọi là ban ID) tối đa đến ban ID vĩnh viễn.
  2. Thu hồi, thanh lý hoặc đơn phương chấm dứt các hợp đồng mà thành viên vi phạm đã ký kết với diễn đàn www.giaxaydung.vn.
  3. Tịch thu tài khoản, tang vật, công cụ hay phương tiện được sử dụng để vi phạm.

  Điều 5. Hình thức thông báo hành vi vi phạm của thành viên trên www.giaxaydung.vn
  1. Các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị người ra quyết định xử phạt thông báo thời gian xử phạt hành vi vi phạm, lỗi vi phạm và biện pháp xử phạt công khai trên chủ đề Kỷ luật thành viên vi phạm nội quy diễn đàn trong chuyên mục Thông báo từ BQL diễn đàn.
  Giaxaydung.vn chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp.
  Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao.
   

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn webmaster:

  ks.thanhtan (17-01-2014)

 • #3
  God Admin
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  50
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 106 lần ở 14 bài viết
  Chương 2
  HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY
  DIỄN ĐÀN WWW.GIAXAYDUNG.VN

  Điều 6. Nhắc nhở, cảnh cáo đối với các hành vi sau:
  1. Viết bài chỉ mang nội dung cảm ơn.
  2. Viết bài sai nhiều lỗi chính tả, sử dụng nhiều ngôn từ chat trong bài viết.
  3. Viết bài không sử dụng đủ dấu tiếng Việt trên diễn đàn.
  4. Viết bài thảo luận gây nên sự căng thẳng, mâu thuẫn tiêu cực giữa các thành viên trong chủ đề thảo luận.
  5. Viết bài sai chủ đề, sai chuyên mục.
  6. Viết bài xin tài liệu, thảo luận ở những chuyên mục có thông báo, quy định không được phép thảo luận như: dữ liệu, kho công cụ…
  7. Đăng từ 2 – 3 bài viết, chủ đề quảng cáo trùng nội dung.
  8. Đặt quảng cáo tại bài viết, hình đại diện, chữ ký khi chưa được sự đồng ý của BQL diễn đàn.
  9. Viết bài không phù hợp với tính chất của diễn đàn.
  10. Viết bài xin phần mềm vi phạm bản quyền
  Ngoài hình thức xử phạt quy định tại điều 6. Người xử phạt có thể sửa, xóa, di chuyển bài viết đến chuyên mục phù hợp và để lại lời nhắn tại bài viết hoặc chủ đề vi phạm.

  Điều 7. Đình chỉ tham gia diễn đàn (ban ID) với các mức từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đến 1 tuần và xóa bài viết vi phạm với những hành vi sau:
  1. Những hành vi vi phạm tại khoản 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 điều 6 đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm với mức độ nhẹ (từ 3 đến 5 bài).
  2. Gây gổ, chỉ trích thành viên khác .
  3. Đăng từ 4 – 7 bài quảng cáo trùng nội dung.

  Điều 8. Đình chỉ tham gia diễn đàn (ban ID) từ 1 tuần trở lên đến 1 tháng và xóa bỏ các bài viết vi phạm với những hành vi sau:
  1. Những hành vi vi phạm tại khoản 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 điều 6 đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm với mức độ trung bình (từ 5 đến 8 bài).
  2. Những hành vi vi phạm tại khoản 2, 3 điều 7 đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm.
  3. Đăng từ 8 – 10 bài quảng cáo trùng nội dung.

  Điều 9. Đình chỉ tham gia diễn đàn (ban ID) từ 1 - 3 tháng và xóa bài viết vi phạm với những hành vi sau:
  1. Những hành vi vi phạm tại khoản 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 điều 6 đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm với mức độ nặng (trên 8 bài).
  2. Những hành vi vi phạm tại khoản 2, 3 điều 7 đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm với mức độ nặng hơn.
  3. Đăng từ 10 – 15 bài quảng cáo trùng nội dung.
  4. Tuyên truyền, quảng bá phần mềm vi phạm bản quyền, vi phạm quyền tác giả.
  5. Sử dụng nhiều tài khoản (Tên đăng ký) khác nhau để gửi quảng cáo vi phạm nội quy.

  Điều 10. Đình chỉ tham gia diễn đàn (ban ID) vĩnh viễn và xóa bài viết vi phạm với những hành vi sau:

  1. Có hành động làm tổn hại hoặc có nguy cơ dẫn đến làm tổn hại diễn đàn.
  2. Xúc phạm thành viên khác và tạo bất hòa, mâu thuẫn nhằm mục đích gây rối trật tự diễn đàn.
  3. Đăng tải bài viết với nội dung chính trị, tôn giáo làm ảnh hưởng tới diễn đàn, an ninh, trật tự xã hội...
  4. Cố tình đăng tải, truyền bá tài liệu giả, dữ liệu có nội dung không chính xác gây ảnh hưởng hoặc dẫn đến nguy cơ gây ảnh hưởng tới uy tín, lợi ích của diễn đàn hoặc gây thiệt hại cho thành viên sử dụng các tài liệu này.
  5. Bán, chuyển nhượng phần mềm vi phạm bản quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền tác giả.
  6. Đăng tài bài viết chứa mã độc, virut hoặc các phần mềm, đoạn chương trình gây tổn hại, thiệt hại hoặc ảnh hưởng tới lợi ích và uy tín của diễn đàn.
  7. Đăng 20 bài quảng cáo trùng nội dung trở lên.
  8. Đăng bài có nội dung phản động, đồi trụy.
  9. Sử dụng thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự cho phép để đăng ký tham gia diễn đàn.
  10. Sử dụng hình đại diện, chữ ký có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng dân tộc, nội dung phản động, đồi trụy, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, hình đại diện hoặc chữ ký mang nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
  11. Một số hành vi vi phạm khác do BQL diễn đàn xem xét, quyết định.
  Giaxaydung.vn chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp.
  Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao.
   

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn webmaster:

  ks.thanhtan (17-01-2014)

 • #4
  God Admin
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  50
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 106 lần ở 14 bài viết
  Chương 3
  THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM NỘI QUY DIỄN ĐÀN
  Điều 12. Thẩm quyền xử phạt
  1. Điều hành viên tập sự (Trial Moderators) được xử phạt thành viên vi phạm từ mức cảnh cáo đến Đình chỉ tham gia diễn đàn (ban ID) 1 tháng.
  2. Điều hành viên chính thức (Moderators ) được xử phạt thành viên vi phạm từ mức cảnh cáo đến Đình chỉ tham gia diễn đàn (ban ID) 3 tháng.
  3. Điều hành viên cao cấp (Super Moderators), thanh tra diễn đàn được xử phạt thành viên vi phạm từ mức cảnh cáo đến Đình chỉ tham gia diễn đàn (ban ID) 2 năm.
  4. Quản trị viên (Administrators) được xử phạt thành viên vi phạm từ mức cảnh cáo đến Đình chỉ tham gia diễn đàn (ban ID) vĩnh viễn.
  5. Trường hợp thành viên BQL phát hiện thành viên vi phạm nhưng vượt quá thẩm quyền xử lý thì kiến nghị cấp cao hơn xử lý theo đúng nội quy diễn đàn. Trong trường hợp khẩn cấp có thể áp dụng mức phạt cao nhất trong thẩm quyền của mình hoặc tạm đình chỉ thành viên vi phạm rồi thông báo cho cấp cao hơn xử lý theo đúng thẩm quyền.

  Điều 13. Thủ tục xử phạt
  1. Khi phát hiện thành viên vi phạm nội quy diễn đàn, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp xử lý vi phạm và công bố trên chủ đề Kỷ luật thành viên vi phạm nội quy diễn đàn trong chuyên mục Thông báo từ BQL diễn đàn.
  2. Trường hợp vụ việc vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt thì áp dụng khoản 5 điều 12 quy chế này.
  Giaxaydung.vn chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp.
  Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao.
   

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn webmaster:

  ks.thanhtan (17-01-2014)

 • #5
  God Admin
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  50
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 106 lần ở 14 bài viết
  Chương 4
  KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
  Điều 14. Khiếu nại
  1. Thành viên khi bị xử lý vi phạm nhưng cảm thấy chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên BQL hoặc thanh tra diễn đàn tại chủ đề quy định để được xem xét và giải quyết theo đúng nội quy diễn đàn.
  2. Thành viên đang bị đình chỉ tham gia có thể liên hệ với BQL qua các kênh thông tin khác bên ngoài hoặc nhờ thành viên khác khiếu nại dùm.
  3. Sau khi nhận được khiếu nại, thanh tra diễn đàn hoặc Admin sẽ xác minh và kiểm tra lại tính đúng đắn của quyết định để trả lời cho người khiếu nại. Trong trường hợp người ra quyết định xử phạt sai thì phải chỉnh sửa lại đúng theo nội quy diễn đàn.

  Điều 15. Tố cáo
  Trường hợp thành viên khi tham gia diễn đàn phát hiện 1 thành viên khác hoặc thành viên BQL vi phạm nội quy diễn đàn thì kiến nghị đến BQL diễn đàn để xử lý theo đúng nội quy.
  Sửa lần cuối bởi malsoni810; 30-08-2010 lúc 10:39 AM.
  Giaxaydung.vn chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp.
  Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao.
   

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn webmaster:

  ks.thanhtan (17-01-2014)

 • Các Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
   Bài cuối: 24-04-2013, 10:01 AM
  2. Trả lời: 0
   Bài cuối: 15-01-2013, 12:03 PM
  3. Trả lời: 1
   Bài cuối: 15-11-2012, 06:53 PM
  4. Hiến kế giải quyết vấn đề nhiều sheet của phần mềm Quyết toán - nhận quà tặng là bản quyền phần mềm
   Bởi nguyentheanh trong diễn đàn Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng
   Trả lời: 5
   Bài cuối: 09-10-2012, 04:01 PM
  5. Trả lời: 0
   Bài cuối: 20-06-2012, 11:55 AM

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  © Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
  Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
  Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
  Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

  Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
  Email: theanh@giaxaydung.com
  Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 08:12 AM.