Công bố giá từ 2020 về trước

Công bố giá VLXD 2019

Chủ đề
37
Bài viết
42
Chủ đề
37
Bài viết
42

Công bố giá VLXD 2018

Chủ đề
44
Bài viết
63
Chủ đề
44
Bài viết
63

Công bố giá VLXD 2017

Chủ đề
14
Bài viết
56
Chủ đề
14
Bài viết
56

Năm 2016

Chủ đề
63
Bài viết
88
Chủ đề
63
Bài viết
88

Năm 2015

Chủ đề
81
Bài viết
171
Chủ đề
81
Bài viết
171

Năm 2014

Chủ đề
86
Bài viết
467
Chủ đề
86
Bài viết
467

Năm 2013

Chủ đề
82
Bài viết
569
Chủ đề
82
Bài viết
569

Năm 2012

Chủ đề
96
Bài viết
572
Chủ đề
96
Bài viết
572

Năm 2011

Chủ đề
86
Bài viết
615
Chủ đề
86
Bài viết
615

Năm 2009

Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2009 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước.
Chủ đề
71
Bài viết
480
Chủ đề
71
Bài viết
480

Năm 2008

Công bố giá, thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2008 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước được sắp xếp theo từng địa phương.
Chủ đề
76
Bài viết
517
Chủ đề
76
Bài viết
517

Năm 2007

Nơi chứa các Công bố giá, Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2007 được phân loại theo từng địa phương trong cả nước.
Chủ đề
49
Bài viết
171
Chủ đề
49
Bài viết
171

Năm 2006

Nơi lưu trữ thông báo giá năm 2006 của các địa phương trong cả nước.
Chủ đề
34
Bài viết
90
Chủ đề
34
Bài viết
90

Từ 2005 về trước

Nơi lữu trữ các tài liệu thông báo giá từ năm 2005 trở về trước của các địa phương trong cả nước.
Chủ đề
13
Bài viết
30
Chủ đề
13
Bài viết
30
Top